علم و محل دانش و تهذیب باید باشد، باید بیدار باشید و خودتان این مراکز را از فساد حفظ کنید. کسانی که می‌آیند در این مراکز و مشغول تبلیغات هستند، شما باید، جوانهای ما باید، معلمین این جوانها باید که ببینند اینها سابقه‌شان چه بوده و چه وضعیّت فعلی دارند و چه وضعیتی در سابق داشتند و دعوت آنها چیست. امروز مملکت شما، کشور شما مرکز توطئه‌هاست. برای اینکه کشور شما آنچنان صدمه‌ای وارد کرده است بر ابَر قدرتها و آنچنان سیلی‌ای به صورت قدرتهای بزرگ و ریشه‌های فساد آنها زده است که آنها از جا نمی‌نشینند مگر آنکه این کشور را به خیال خودشان به حال اول و به فساد بکشند. و آنها می‌دانند که اگر کودکان ما را از نورسی منحرف بار بیاورند، این انحراف تا آخر خواهد رفت. و اگر نوباوگان ما را به انحراف بکشند، این کشور به انحراف کشیده خواهد شد. و اگر دبیرستانهای ما را و دانشگاه‌های ما را به انحراف بکشند این کشور به انحراف خواهد کشید.
بزرگتر سنگر، برای اسلام این مراکزی است که شما در آنها زندگی می‌کنید و تحصیل می‌کنید. این مراکز، مراکزی است که با اصلاح آنها، کشور اصلاح می‌شود و با تباهی آنها، کشور به تباهی کشیده می‌شود. باید جوانهای ما، کودکان ما درست چشم و گوش خودشان را باز کنند که شیاطین اغوا نکند آنها را. و هر روز آنها را وادار نکند به جنجال کردن و راهپیمایی کردن. شما باید در هر جا که تحصیل می‌کنید و جوانها و کودکان ما در سرتاسر کشور، در هر مرکزی که اشتغال به تحصیل دارند باید توجه به این داشته باشند که تحصیل همراه تهذیب و همراه تعهّد و همراه اخلاق فاضله انسانی است که می‌تواند ما را به حیات انسانی برساند. و می‌تواند کشور ما را از وابستگیها نجات بدهد. اگر شما جوانها دنبال تحصیل که می‌روید، دنبال این معنا باشید که یک تصدیقی بگیرید، یک دیپلمی بگیرید و بروید آن را آلت قرار بدهید برای استفاده مادّی خودتان، این همان انحرافی است که آنها می‌خواهند. و اگر شما در مراکزی که هستید یک ایده صحیح داشته باشید و یک غایت صحیح داشته باشید که برای رسیدن به آن غایت مشغول تحصیل باشید، و برای رسیدن به آن امری که خدای تبارک و تعالی‌ می‌خواهد و آن تهذیب نفس و