پرستیدن الله و دور کردن همه شرکها و همه انحرافها و همه الحادها از خودتان و از مراکزتان، اگر این‌طور باشد شما پیروز خواهید شد. و همه انحرافها و همه گرفتاریهایی که برای یک کشور پیش می‌آید برای این است که مراکز تعلیم و تعلّمشان، مراکز تهذیب نیست. این فرقی نیست ما بین مدارس علمی قدیم با مدارس علمی جدید. تا تهذیب نباشد و تعهد نباشد و از اول انسان راه خودش را، صراط مستقیم خودش را نیافته باشد، و تحصیل او دنبال همان ایده صحیح اسلامی نباشد، همین انحراف‌آور است و همین است که ما را و کشورهای اسلامی را یا به طرف چپ می‌برد و یا به طرف راست؛ یا باید کشور، کشور کمونیستی باشد یا کشور، کشور تابع امریکا. از مدرسه شروع می‌شود این مسائل. از مدارس و دانشگاهها این مسائل شروع می‌شود. آنها می‌خواهند که آن چیزی که در دانشگاهها و در مدارس ما، در دبیرستانها و در همه جا حاصل می‌شود این باشد که آن چیزی که نتیجه زحمات طولانی ملت است و زحمات طولانی جوانهای ماست، برای آنها باشد.
شما نمی‌دانم دیشب در رادیو، این «حمید» (1) را که در رادیو، در تلویزیون نشان دادند و حرفهایی را که او زد، شنیدید؟ اگر نشنیدید از آنها که شنیدند بپرسید که چه دستهای جنایتکاری، جوانهای تحصیلکرده ما را با چه دامهایی به دام می‌کشند. و آنهایی که باید سرمایه باشند برای کشور خودشان و باید زحمت بکشند برای پیشرفت کشور خودشان، چطور به دام می‌کشند، و آنها را وادار می‌کنند که بر مصالح آنها زحمت بکشند. این الآن یک پرده است که شما ملاحظه کردید، بسیار هستند افرادی که از این قبیل هستند. برای اینکه در رژیم سابق این مطلب مطرح بود، منتها اسمش را نمی‌آوردند. مطرح بود این مطلب که باید دانشگاه‌های ما این‌طور باشد. تربیت فاسد از آن اوّلی که بچه‌های نورس ما در کودکستان می‌رفت تا آن آخر که جوانهای برومند ما که سرمایه‌های این کشور هستند، در دانشگاهها بودند. برنامه سابق همین بود که اینها از اینج