تا آخر طوری بار بیایند و طوری تربیت بشوند که تربیت مسکو باشد یا تربیت واشنگتن. مسئله این بود والآن که شما جوانهای عزیز و همه دبیرستانیها و همه دانشگاهها می‌خواهید کشور خودتان دست خودتان باشد، استقلالش محفوظ باشد، آزادی داشته باشید، طریق انسانیت را طی بکنید و به کمال انسانی برسید، و آن چیزی که انسان برای آن خلق شده است به او برسید، شیاطین به دست و پا افتادند که شماها را منحرف کنند.
هدف عمّال خارجی؛ انحراف جوانان و تشدید اختلافات
اینهایی که در مدارس می‌آیند و با تبلیغات سوءشان جوانهای نورس ما را وادار می‌کنند به یک مسائلی که با تحصیل آنها مخالف است، و نمی‌خواهند اینها تحصیل بکنند اینها، و نمی‌خواهند اینها یک جوانهایی که برای کشور خودشان مفید باشند به بار بیاورند. با بهانه‌های مختلف اینها را به تظاهرات و راهپیماییها و اختلافات می‌کشند و کنار می‌نشینند و به شماها و به ما می‌خندند. آن کوششی که اینها می‌کردند که دانشگاهها باز بشود قبل از اینکه برنامه صحیح ریخته بشود، همین بود که می‌خواستند این دانشگاهها به همان وضع سابق که امثال این اشخاصی که روی کار آن وقت بودند به جامعه تحویل بدهد. می‌خواستند همان معنا باشد. و اینکه در کودکستانها، دبیرستانها می‌روند و مشغول می‌شوند با تبلیغات خودشان و تحریکات خودشان جوانهای ما را و کودکهای ما را وادار کنند که به جای اینکه تحصیل بکنند جنگ و دعوا به راه بیندازند، و به جای اینکه تهذیب نفس بکنند و اخلاق اسلامی را بیاموزند با فحش و فضیحت روبرو می‌کنند، این همان برنامه سابق است. کودکهای ما، جوانهای ما، همه آنها - چه دختر و چه پسر - باید تمام همّشان را صرف این بکنند که بشناسند اینها را. بفهمند که اینها چه مقصدی دارند.
بفهمند که اینها قبلاً چه بودند. بفهمند که اینها در حالی که جوانهای ما از ارتشی و پاسدار و ژاندارمری و سایر قشرهای مردمی، عشایر و سایرین در مرکز جنگ و در جبهه‌ها مشغول فداکاری هستند، اینها در پشت جبهه‌ها مشغول افساد هستند، مشغول کمک به اربابان خودشان هستند. بدانند که در رادیوهای خارجی و در رادیوهای منحرف از اینها