است، ایران چطور است، چماقدارند فلان. حالا وقتی که این خانه‌های تیمی شما را پیدا می‌کنند، می‌بینند یک دسته چماق آنجا هست و یک دسته هم خنجر آنجا هست و یک دسته هم بمب آنجا هست و اینها، اما شما اگر پیدا کردید یک خانه‌ای از اینهایی که به اسلام اعتقاد دارند، یک جایی که مربوط به آنهایی است که به اسلام اعتقاد دارند پیدا کردید که توی آن یک چماقی باشد، توی آن یک چیزی باشد؟ در آن قرآن هست و کتاب هست و امثال اینها. اگر به اسلام عقیده دارید، خوب، بسم الله بیایید بیرون، بیایید از بیغوله‌ها به اسلام خدمت بکنید. و شما هم که جوانهایی هستید که بازی خوردید و انسان خیلی متأسف از این هست، بیایید به دامن ملت خودتان، اسلام خودتان. تا کی برای دیگران می‌خواهید کار بکنید؟ شما می‌دانید که اینها روابطشان با خارج چقدر بوده است؟ یک شمه‌اش را دیشب در تلویزیون، خوب بسیاری از شما دیدید اشخاصی که روابطشان با قاسملو (1) و با حزب دمکرات (2) هست و با کومله و با چه، خوب این اشخاص برای شما می‌خواهند چه بکنند؟ اینها برای شما چه درست کردند؟ کشور شما را استقلال به آن می‌دهند؟ اینها که هر کدام به یک طرف می‌کشند، یکی سلطنت طلب و برای سلطنت، برای رضا پهلوی (3) می‌خواهد کار بکند، یکی هم نمی‌دانم چکاره هست و برای جبهه ملّی می‌خواهد کار بکند، یکی هم چکاره هست و برای کی می‌خواهد، خوب، هیچ کدام اینها به اسلام کاری ندارند و صریحاً می‌گویند که جمهوری اسلامی باید از بین برود و یک جمهوری دمکراتیک پیش بیاید، یا خیر باز سلطنت عود بکند. (4)
مقاومت ملت در مقابل فشارهای داخلی و خارجی
در هر صورت شما از این حرفهایی که از روی بیچارگی دارد صادر می‌شود و از این مصاحبه‌هایی که از روی بیچارگی دارد صادر می‌شود و از این بمبهایی که از روی‌