سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان سمنان (مخالفت قدرت‌ها با روحانیت)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 21 آذر 1360 / 15 صفر 1402
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: مخالفت قدرتها با نهاد روحانیت - توصیه‌هایی به ائمه جمعه
  حضار: ائمه جمعه استان سمنان
  بسم الله الرحمن الرحیم
  شهید دستغیب، مرد وارسته و معلم اخلاق
  من از آقایان متشکرم که اظهار لطف کردند و آمدند اینجا که من زیارتشان کنم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ما به همه شما توفیق عنایت کند که در این وقتی که همه قلمها و زبانها در همه جا و همه رادیوها و تلویزیونها در خارج از کشور به ضد اسلام و به ضد جمهوری اسلامی فقط به جرم اینکه اسلامی است، قیام کرده‌اند و اقدام می‌کنند، ما و شما و همه ملت ما بتوانند این بار سنگین را به منزل برسانند و احکام اسلام را - ان شاء الله - در این کشور اول و در سایر کشورها - ان شاء الله - بعدها به دست خود ملتها پیاده کنند.
  شما می‌دانید که آنکه بیشتر از همه مورد توجه قدرتهای بزرگ است روحانیت است و آنچه بیشتر هدف است برای آنها و تفاله‌های آنها که در داخل هستند روحانیت است و لهذا، می‌بینید که چه اشخاصی را بدون اینکه یک جرمی، یک خطیئه‌ای داشته باشند، فقط برای اینکه یک مسلمی هستند که هدایت می‌کنند مردم را، آنطور شهید می‌کنند. و لابد می‌دانید که دیروز مرحوم حجة الاسلام آقای دستغیب (1) را به آن وضع ناگوار اینها شهید کردند. و دنبال هر پیروزی‌ای که برای کشور اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما تحقق پیدا می‌کند این طرفدارهای امریکا که خودشان را طرفدار خلق می‌دانند، اینها یا افراد کوچک و حتی طفلهای شیرخوار را هدف قرار می‌دهند یا اشخاصی که بخواهند

 • برایشان جرمی ثابت کنند، جز اینکه مردم را ارشاد می‌کنند، جرمی ندارند. آقای دستغیب را شاید شما آقایان کمتر بشناسید، لکن من می‌شناسم ایشان را. ایشان یک مرد وارسته به تمام معنا و معلم اخلاق، مرشد مردم و هرچه در صحبتهایش هست معنویات و دعوت به خدا و دعوت به اسلام است. مع ذلک، اینها بنایشان بر این است که آنهایی که بیشتر دعوت به اسلام می‌کنند آنها را بیشتر هدف قرار بدهند. از قراری که گفتند در اعلامیه‌ای که این مجاهدین فاسد، منافقین داده‌اند به افراد خودشان، این است که معمم را بکشید، هر معممی دیدید دیگر سؤال نکنید که این چه کرده، این عمامه خودش جرم است. و این عمامه جرمی است که در سابق هم بود این جرم و لهذا، هدف نوکرهای انگلیس هم در سابق همین بود که این عمامه را از بین بردارند و هرچه صالحتر، بیشتر باید از بین برود. و نکته‌اش هم این است که آن چیزی که آنها از آن می‌ترسند از اسلام است و آن چیزی که باز تشخیص دادند این است که اینها داعی اسلام هستند و اینها به مردم اسلام را یاد می‌دهند و دعوت می‌کنند مردم را به اسلام؛ از این جهت، بیشتر از سایر طوایف مورد نظرشان هست و هدفشان.
  از بین بردن علما، برای استثمار مستضعفین
  آقایان باید توجه کنند که مسائل اینطوری مخصوص به زمان ما نیست. از صدر اسلام تا حالا هدف، هدف مستکبرین همین بوده است که برای چاپیدن مستضعفین، آنهایی که طرفدار آنها هستند که علمای بلاد هستند، آنها را از بین ببرند. این یک سیره‌ای بوده است از آنها و سنت سیئه‌ای بوده است از آنها و ما باید به آنچه تکلیفمان هست عمل بکنیم. و بحمدالله الآن هرچه از این فسادها واقع می‌شود و هرچه از این جنایات واقع می‌شود، مردم بیشتر توجه به عمق مسئله پیدا می‌کنند.
  اگر آن وقت این گروه‌های فاسد می‌توانستند یک دسته‌ای را بازی بدهند به اینکه ما برای خلق داریم کار می‌کنیم و می‌خواهیم اشخاص فاسد را از بین ببریم و این حکومت، حکومت فاسد است، کم کم دارند خودشان مسائل خودشان را رو می‌کنند و خودشان‌
 • روابطشان را با عراق، روابطشان را با دمکرات طرف غرب و روابطشان را با حتی انگلستان دارند کم کم ظاهر می‌کنند و بحمدالله اینها دیگر آبرویی ندارند. این خرابکاریها هم یک قدرتی نیست؛ خوب، یک دزدی می‌تواند بیاید یک خانه‌ای را آتش بزند، اینها الآن مَثَلشان مَثَل همان دزدها هست که گاهی خرابکاری می‌کنند. دیگر کار دیگر از اینها برنمی آید و اینها پیش ملت ما دیگر آبرویی ندارند و خرابکاریهایی که می‌کنند شاید برای تشفی باشد و الّا می‌دانند خودشان هم که کاری از این ساخته نیست.
  حکومتی از بین نخواهد رفت به واسطه انفجار. من امیدوارم که آن چیزی که همیشه من مورد نظرم بوده و به طبقات علمایی که تشریف می‌آوردند اینجا عرض می‌کردم این است که آقایان متوجه باشند که خدای نخواسته یک وقتی از بعضی جوانهای طلبه‌ها و اینها یک چیزی صادر نشود که بهانه دست آنها بیاید. حالایی که هیچ کاری نمی‌کنید جز صلاح و جز ارشاد مردم، دارند برای شما می‌گویند. حالایی که این حکومت جز دفاع از حق کاری نمی‌کند، هیچ وقت هجمه‌ای نکرده، دفاع است، مع ذلک، اینهمه در رادیوهای خارج و در خبرگزاریهای خارج گفته می‌شود و در خبرگزاریها، در رادیوها، در اینها، این همه فتوحی که برای ایران دارد حاصل می‌شود و اینطور پیشروی می‌کند، با اینکه در مقابل او همه قدرتها ایستاده‌اند، یا به سکوت می‌گذرانند یا می‌گویند ایران این جور گفته، عراق این‌جور گفته، ایران می‌گوید این، تاکنون هم معلوم نشده درست. با اینکه آمدند دیدند و بعضی از خبرگزاریها هم اطلاع دادند که نخیر، مسئله اینطوری، مع ذلک با شک تلقی می‌کنند یا سکوت می‌کنند از آن. این اخیر - که همین دیشب، پریشب باشد - یک همچو فتحی از برای ایران حاصل شده است، غالباً، اصلاً سکوت کرده‌اند، تا حالا صحبتش را نکرده‌اند که چه بوده؛ یک اشاره‌ای به اینکه اینها زیادتر دارند، زیادتر دارند فعالیت می‌کنند - و عراق هم گفته چطور - فوراً پشتش عراق را می‌آوردند که نه، عراق گفته است که ما چند هزار نفر از ایرانیان را کشته‌ایم و کذا.
  وعده پیروزی از طرف خدا
  آن چیزی که بسیار مورد توجه آقایان باید باشد این است که مردم را ارشاد کنید.
  مردم‌
 • را اطمینان بدهید که پیروز هستند و خدای تبارک و تعالی وعده‌اش تخلف ندارد؛ وعده پیروزی داده به کسی که برای خدا قیام می‌کند و نصرت می‌کند اسلام و دین خدا را. و جوانها را از اینکه خدای نخواسته یک وقتی به دام این اراذل بیفتند، باید خیلی تحذیر کنید. اینها در همه جا باز هم دارند [توطئه می‌کنند]؛ اشخاصی که انحراف می‌خواهند حاصل کنند. جوانها و بچه‌ها هم زود انفعال پیدا می‌کنند از یک صحبتی و نمی‌گذارند آنها هم که مسائل ایران به آنها برسد؛ آنها را نمی‌گذارند گوش کنند به این مسائل. شما در نمازهای جمعه، در جماعات، سایر آقایان در جماعاتشان، در جُمعاتشان مردم را اطمینان بدهند که پیروزی هست برای شما. مردم هم بحمدالله حاضرند در صحنه و مادامی که اینطور انسجام هست بین مردم و گروه‌های مختلف، بین ارتش و مردم، بین روحانیون و ارتش، تا این محفوظ باشد، ایران محفوظ است، هیچ نمی‌شود که کاریش کرد. و من امیدوارم که آقایان جدیت کنند مردم را دعوت به تقوا، دعوت به آرامش، دعوت به توجه به مسائل.
  و البته می‌دانید که مسئله، مسئله سمنان تنها نیست که نارساییهایی هست، انقلاب است؛ پشت سر انقلاب نارساییها زیاد است، خصوصاً یک جایی که همه چیزش را داده بودند به غیر. آن نفت فراوان را بطور شاید رایگان دادند به خارج و اگر یک پولی هم به آنها دادند، خرج خودشان کردند و پولها را در خارج برای خودشان حفظ کردند و همه جهات ایران را وابسته کردند. همه جهات ایران را منحرف کردند و رفتند، فرار کردند. در یک همچو محیطی البته باید همه جدیت کنند که ان شاء الله، اصلاح بشود و نباید توقع از این داشت که دولت بتواند یک همچو چیزی را زود انجام بدهد. دولت هم از خود مردم است و می‌دانید که یک دولتی که بخواهد یک کاری را عمداً بکند نیست. البته نارساییها من می‌دانم هست، نه اینکه فقط در شهر شما و استان شما، در همه جا یک مسائلی هست، اما باید با توجه دادن مردم به اینکه مردم هم امروز باید این کارها را با پشتیبانیشان از دولت انجام بدهند. امیدوارم که بزودی این مسائل حل بشود و ان شاء الله بازسازی بشود ایران، از آن فسادهایی که در آن بود، بکلی تطهیر بشود و بحمدالله تا حالا هم خیلی‌
 • شده است تا حالا هم خیلی کار برای مردم کرده‌اند و امیدوارم که بعدها که یک قدری آرامش پیدا بشود، زیادتر انجام بگیرد، عمده توجه مردم است و همراهی مردم است که بحمدالله تا حالا داشته‌اند و از این به بعد هم ان شاء الله، خواهند داشت. و آقایان هم البته باید این پستهای ارشادی را تقویت کنید؛ صحبتهایتان را تقویت کنید، مردم را تقویت کنید. روحشان را دعوت به صلاح بکنید که اگر چنانچه صلاح در یک جامعه‌ای باشد، احتیاج به سلاح دیگر ندارد. خداوند همه شما را توفیق بدهد و همه ما را خدمتگزار برای اسلام و مسلمین قرار بدهد ان شاء الله.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>