سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت - لزوم هوشیاری ملت)
 •   سخنرانی
  زمان: 10 شهریور 1360 / 2 ذی القعده 1401
  مکان: تهران، حسینیّه جماران
  موضوع: انسجام ملت‌های مستضعف در مقابل قدرتها - رشد آگاهی ملت در مقابل توطئه‌ها
  مناسبت: شهادت محمدعلی رجایی (رئیس جمهور) و محمدجواد باهنر (نخست وزیر)
  حضار: اقشار مختلف مردم، مسلمانان سازمان امامیه پاکستان
  بسم الله الرحمن الرحیم
  انسجام مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل قدرتها
  من به ملت ایران و سایر ملتهای مستضعف جهان در این قضایایی که مخالفین اسلام برای اسلام می‌خواهند پیش بیاورند هشدار می‌دهم که باید هرچه این قضایا و این خرابکاریها حجمش زیاد می‌شود، حجم انسجام ملتهای مستضعف و مستضعفان جهان بیشتر بشود. اساس این است که مستکبران جهان، کسانی که از این ممالک اسلامی و از ممالک مستضعف بهره‌برداری می‌کردند و می‌کنند احساس خطر کرده‌اند و چون که ایران را احساس کردند که مبدأ قیام عمومی مسلمین و مستضعفان است تمام قوای خودشان را چه در تبلیغات و چه در خرابکاری متمرکز کردند در ایران. و باید تمام برادرهای ما در همه اقطار عالم - که از قراری که گفته شد بعضی از برادرهای پاکستانی اینجا آمده‌اند - تمام برادرهای ایمانی که خداوند تعالی در قرآن کریم آنها را برادر خوانده است توجه کنند به اینکه اگر این نقطه بُروز مخالفت با همه ابرقدرتها - خدای نخواسته - آسیب ببیند، اسلام تا سالهای طولانی منزوی خواهد شد. و چون همه برادرهای ایمانی ما، در همه جا علاقه به اسلام دارند و اسلام را برای زندگی در این عالم و در آن عالم مفید و تنها پایگاه می‌دانند، توجه کنند به اینکه تمام قدرتهای عالم چه در سطح تبلیغاتی و چه در سطح خرابکاری و هجوم نظامی قدرتشان را روی هم گذاشته‌اند که این نقطه‌ای که از اینجا شروع شد برای قطع ایادی مستکبران جهان شرقی و غربی، این‌
 • را در همین جا خفه کنند و نگذارند جاهای دیگر توجه به اینجا داشته باشد. از خوف اینکه همان‌طور که در ایران دستشان قطع شد از سلطه‌های همه جانبه و از ذخایر ایران، در جاهای دیگر هم بشود.
  همان‌طور که آنها مجهز شدند برای سرکوبی این انقلاب اسلامی در ایران از این خوفی که دارند، باید همه برادران اسلامی ما در هر جا که هستند و در هر کشوری که هستند، بلکه تمام مستضعفان جهان که در زیر سلطه قدرتهای شیطانی و زیر چکمه نظامیان قدرتهای شیطانی سرکوب شده‌اند باید تمام آنها متوجه باشند و توجه به این معنا داشته باشند که این نقطه بُروز مخالفت را حفظ کنند. اگر - خدای نخواسته - این نقطه‌ای که از اینجا شروع شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شیاطین عالم، اگر این نقطه - خدای نخواسته - رکود پیدا بکند یا شکست بخورد، شکست همه مستضعفین جهان و همه مسلمین جهان و شکست اسلام در تمام ممالک اسلامی خواهد شد. و اگر این قدرتی که از ناحیه خدا به این ملت اعطا شد و توانایی آن را پیدا کرد که تمام قدرتهای مجهز بر ضد ملت را خنثی کند و همه دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع بکند، اگر این محفوظ بماند امید این است که این مطلب در همه ممالک اسلامی و در همه جایی که مستضعفین جهان تحت سلطه مستکبرین بودند، در همه جا این مسئله انجام بگیرد.
  وابسته نبودن انقلاب اسلامی به قدرت و گروه خاصی
  در ایران چنانچه بینندگان خارج و داخل توجه کنند، ایران یک کاری انجام داد که در تاریخ نظیر ندارد. تمام انقلاباتی که واقع شده است یک وابستگی به شرق و غرب داشته است و تمام انقلاباتی که واقع شده است در بین راه مشکلات بسیار بزرگ داشته‌اند و دارند، لکن انقلاب ایران، انقلاب غیر وابسته است؛ یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملّی است، لکن بر اساس اسلام. انقلاب، اسلامی است، نظیر انقلاباتی که در طول تاریخ به دست انبیا انجام‌
 • می‌گرفت که وابستگی در کار نبود، الّا یک وابستگی و آن وابستگی به مبدأ وحی و وابستگی به خدای تبارک و تعالی.
  ایران از همان بدو انقلاب و از قبل از بدو انقلاب که شالوده انقلاب ریخته می‌شد، مسیر، مسیر انبیا بوده، مسیر، مسیر راه مستقیم نه شرقی و نه غربی بود و جمهوری اسلامی بود و تاکنون هم ملت ما به همان مسیر باقی است و هرچه امور ناگوار، بلکه هرچه چیزهایی که تلخ است در ذایقه‌ها واقع می‌شود، این مسیر اسلامی محفوظ است و این مسیر به جلو می‌رود و قدرتمندتر به جلو می‌رود. و هر وقت احتمال این داده می‌شود که در بین ملت یک ضعف و فتوری حاصل شده باشد خدای تبارک و تعالی یک مسئله‌ای پیش می‌آورد و یک امری را به خواست خودش ایجاد می‌کند که ملت را بیدارتر و قویتر و منسجم‌تر می‌کند.
  رشد تعهد و بیداری ملت در مقابل ترورها
  البته این قضایایی که واقع شده است در طول این انقلاب و خصوصاً، این ماه‌های آخر، این قضایا برای ما ناگوار و برای ملت ما سوگ‌آور است؛ برای اینکه اشخاصی که ما از دست می‌دهیم هر یک از آنها یک ذخایری است و یک ذخیره‌ای است برای کشور ما و برای اسلام ما. هر یک اینها، مردانی هستند که بتنهایی نظیر یک جمعیت هستند، متعهد و متوجه به خدا. اینها که در آن هفتم تیر شهید شدند و اینها که در این زمان اخیر شهید شدند اینها هر کدام برای ملت ما بسیار ارزنده بودند و خدمتگزارانی بودند که هر کدام آنها یک جمعیت بودند و متعهد بودند و به اسلام معتقد بودند.
  لکن در عین حال هر یک از آنها که از بین رفت، چه فردی و چه اجتماعی، ملت ما قوی‌تر شد و انسجام ملت بیشتر شد و بیداری آنها زیادتر شد و اطلاع آنها بر مقاصد شوم آن قدرتهای بزرگ و مقاصد شوم این انگلهایی که برای آنها کار می‌کنند بیشتر واضح شد.
  آنهایی که دعوی خدمت به خلق می‌کردند و فدایی بودند و مجاهد برای خلق، ملت‌
 • ما دید که اینها یک جنایتکارانی هستند که بر ضد خلق هستند، به نفع قدرتهای بزرگ تاکنون کار کرده‌اند و لهذا، می‌بینیم که بعض سران اینها وقتی که محکوم به مرگ می‌شوند در رژیم سابق، قدرتهای بزرگ جلوگیری از مرگ آنها می‌کنند و وقتی که در اینجا شکست می‌خورند و به خارج فرار می‌کنند، دولتها و ابر قدرتها و دستگاه‌های تبلیغاتی همه جانبه عالم از آنها حمایت می‌کنند و بر ضد ایران آن‌ها را ترویج می‌کنند و از آنها نگهداری می‌کنند. و این به ملت ما درست روشن کرد که اینهایی که ادعای این می‌کردند که برای آزادی ایران و برای رفع گرفتاریهای ایران و برای استقلال ایران می‌خواهند خدمت بکنند، تمام این ادعاها، ادعاهای پوچ بود و مشت آنها در بین راه باز شد و همه صحبتهایی که تا کنون کرده بودند، خود آنها به دست خودشان بر باد دادند. و تمام ادعاهایی که در سالهای طولانی و اخیراً بیشتر می‌کردند خودشان آن ادعاها را باطل کردند و وسیله این شد که قبر خودشان را، خودشان کندند و در بین ملت دیگر نه آبرویی دارند و نه حیثیت. و هرچه که تبلیغات خارجی برای ترویج آنها زیادتر می‌شود، آبروی آنها بیشتر ریخته می‌شود و هرچه خرابکاری می‌کنند در داخل کشور و عزیزان این ملت را ترور می‌کنند یا آتش می‌زنند یا خراب می‌کنند سقف‌ها را بر روی آنها، مشت آنها پیش ملت ما بازتر می‌شود و ملت ما آگاه‌تر می‌شود.
  ملت ما یک ملت آگاه متعهد اسلامی هستند که دیگر امکان ندارد از تبلیغات سوئی که در همه کشورهای خارجی و مخالف با اسلام انجام می‌گیرد در این ملت اثر بکند. و من امیدوارم که در ملتهای دیگر هم این تبلیغات سوء اثر نکند و این بوقهایی که بر ضد کشور ما و بر ضد انقلاب اسلامی ما به راه افتاده است و از ترس اینکه مبادا این انقلاب به جای دیگر هم سرایت بکند در دست و پا افتاده‌اند، من امیدوارم که ملتها بیدار بشوند و توجه داشته باشند که تمام این تبلیغات برای این است که اسلام را در همین جا خفه کنند و نگذارند اسلام به آن معنایی که هست، به آن معنای «لاشرقیه ولاغربیه» در جاهای دیگر هم پیاده بشود. و لهذا، ملت ما عازم و جازم و مستقیم و مدافع ایستاده است و از منافع اسلام دفاع می‌کند و چنانچه، هرکس و هر شخصیتی هم شهید بشود در این ملت اثری‌
 • جز اینکه منسجم‌تر بشود و بیشتر تقویت روحی بشود ندارد. همان طوری که در صدر اسلام اگر آن اشخاص متعهد کشته می‌شدند، مردم و لشکر اسلام قویتر می‌شدند و به پیش می‌رفتند و ملت ما از باب اینکه به غیر اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا کرده است و در راه خدا به پیش می‌رود، از این امور مادی که اسباب سستی در افراد می‌شود، آنها از این امور بری هستند. و ان شاء الله تعالی، تمام این کثافتکاریها و خرابکاریهایی که در ایران می‌شود، به دست خود مردم و ملت با ترتیب قانونی اینها از بین خواهند رفت.
  رعایت موازین اسلامی - قانونی با اسرا و زندانیان
  و من یک کلمه می‌خواهم عرض کنم و آن اینکه به تمام محاکمی که هستند و تمام دست اندرکارانی که هستند این مطلب را توجه بدهم که مبادا یک وقت این‌طور شرارتهایی که در ایران می‌شود مثل یک همچو قصه ناگواری که برای ما پیش آمد و دو نفر از بهترین جوانان و بهترین کارکنان ایران از بین رفت، (1) مبادا یک وقت کنترل خودشان را از دست بدهند و زاید بر آنچه حکم خداست و قانون اسلام است عمل کنند.
  مبادا این اسباب این بشود که خشونت زیاد با اسیرها بکنند و با زندانیها بکنند و بدون دقت، بدون توجه یک وقت افرادی را بگیرند که - خدای نخواسته - گناهکار نبوده‌اند و گرفتار شده‌اند.
  اسلام و مسلمین باید، مسلمین باید همان طوری که در اسلام هست با تأنی، با طمأنینه، بدون اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی اقتضا می‌کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند و به‌طور متانت و طمأنینه بر موازین قانونی و بر موازین اسلامی با آنها عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند. با زندانیان رفتار

 • خوب می‌کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب می‌کردند و می‌کنند و بیشتر کنند.
  و محاکم با قدرت هرچه تمام‌تر به کار خودشان ادامه بدهند. و مردم و ملت با قدرت تمام، و هرچه بیشتر توجه کنند و به این کسانی که توطئه‌گر هستند توجه کنند و به محاکم صالحه و به مقامات انتظامی اطلاع بدهند. آنها هم با موازین قانونی و اسلامی عمل بکنند و مفسدین را به جزای خودشان برسانند و کسانی که بیگناه هستند از حبس خارج بکنند و علی‌ ایّ حال، رفتارها، رفتارهای اسلامی باشد. جمهوری، جمهوری اسلامی است، رفتارها حتی با کسانی که قاتل شناخته شدند، رفتار اسلامی باشد و لو اینکه با شدت عمل و شدت دید آنها را به جزای خودشان برسانند، اما فقط همان رساندن به جزا باشد و تعدی زیادتر نشود.
  من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی عنایت خودش را بر این ملتی که مظلوم بوده است در طول تاریخ و می‌خواهد از زیر بار ظلم و ستم خارج بشود و می‌خواهد از زیر بار ستم ابرقدرتها خارج بشود و مورد هجمه ابرقدرتها و انگلهای دیگر هستند، خداوند آنها را از شرّ دشمنان و دشمنان بشریت و اسلام نجات بدهد. همه را موفق کند و همه مسلمین را موفق کند که به احکام اسلام مو به مو عمل کنند و مخالفین اسلام را از صحنه بیرون کنند.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>