انحراف دارند و افرادی که می‌خواهند خودشان را وارد کنند در این چیزهایی که به نفع اسلام است و منحرفش کنند، مبادا باشد در آنها. حتی یک فردشان هم خطر دارد به اندازه خودش. جمعیت زیادی‌اند الآن که در حزب هستند. باید توجه کرد به اینکه آنهایی که در رأس هستند، خیلی درباره آنها - یعنی، در هرجا هستند، در رأس به‌طور مطلق نه، رده بالا را نمی‌گویم - آنهایی که در جاهای دیگر هستند و اداره می‌کنند حزب جمهوری اسلامی را، باید توجه کنند که در همان مرکز اداری‌اش و تبلیغاتی‌اش و چیزهای دیگری که دارند، مبادا یک نفر از اشخاص منحرف با یک صورت بسیار - مثلاً - اسلامی، وارد شود؛ توجه به سوابقشان بکنند، به لواحقشان، به خانواده‌هایشان و به کارهایی که می‌کنند؛ توجه بکنند. یک وقت انسان می‌بیند که یک چیزی بسیار خوب است، لکن آمدند و منحرفش کردند و لا اقل، بدنامش کردند. اینها الآن به همین قدر کافی‌اند که یک چیزی که مورد توجه مردم هست بدنامش کنند. اینها در صدد این هستند که هرچه ما داریم بدنام بشود؛ دولت را، مجلس را و جمهوری اسلامی را و حزب جمهوری را [می‌خواهند بدنام کنند.] باید ما توجه بکنیم به اینکه راهی که خدا پیش پای ما گذاشته است و ما می‌خواهیم همان راه را برویم، اشخاصی نیایند وارد بشوند وراه را منحرف کنند. این شیطان از روز اول، [سخن‌] خدای تبارک و تعالی را اگر ملاحظه فرموده‌اید، تهدید کرده که من بنده‌های تو را، می‌نشینم و منحرف می‌کنم. (1) این تهدیدی است از طرف شیطان به خدا. اینها این‌طور هستند که تا آن آخرین نفسشان، وقتی نرسیدند به آن که باید برسند، تا آن آخرین نفسشان، لااقل، اگر دستشان نمی‌رسد که بکشند اینها را، بدنام کنند اینها را. و این چه بهتر که وارد بشوند در این جمعیتهایی که به اسم «اسلام» دارند کار می‌کنند؛ مثل انجمهای اسلامی که در همه جا هست.
این انجمنهای اسلامی، خود انجمن اسلامی یک چیز خوبی است، مطلوبی است و افرادش هم ان شاء الله، اکثراً خوبند، لکن باید توجه داشته باشد این انجمنها که افرادی که‌