انقلاب باید از همه جا بیشتر باشد؛ یعنی، مقاومت در مقابل همه گرفتاریهایی که از همه طرف برای ما دارند پیش می‌آورند. شما ملاحظه می‌کنید که در همین دیروز که این مردم در خیابانها ریختند و راهپیمایی کردند، و برای احیای روز 15 خرداد؛ آن روزی که آنقدر به مردم صدمه وارد شد. صدام ایلام را، یک مردم محرومی را، یک ناحیه محرومی را، در حالی که اینها دارند راهپیمایی می‌کنند بمباران می‌کند. تا کنون چهل نفر معلوم شده است، معلوم نشده است چقدر هم هست که شهید شدند و دویست نفر تا کنون معلوم شده است که مجروح شده‌اند. یک همچو جنایت بزرگی را اگر یک ذره‌اش واقع شده بود از طرف دولت ایران، می‌دیدید که آنوقت رسانه‌های گروهی چه خواهند کرد. این را همین جا یک چیزی نقل می‌کنند که «بطوری که ایران می‌گوید اینطوری شده است» آنوقت هم دنبالش می‌گویند که صدام گفته است که این تلافی این است که به بصره چه کردند! خوب، یک دروغی صدام می‌گوید، باید عذری پیدا بکند. یک دروغی می‌گوید و یک همچو جنایتی را می‌کند و ما باید منتظر این جنایات باشیم. نباید بگوییم که چرا شد، چرای او معلوم است، «چرا» آن همین قیامی است که شما کرده‌اید. شما اسلام را می‌خواهید، آنها می‌گویند نباید اسلام باشد، به صراحت می‌گویند؛ یعنی، مثل دولت مصر با صراحت می‌گوید که این جمهوری اسلامی نباید باشد. رئیس جمهور مصر با رئیس جمهور اسرائیل با هم مقابله کردند و اتحاد کردند به اینکه اسلام را بکوبند. آن ادعا می‌کند که من رئیس جمهور یک کشور مسلمان هستم و عراق ادعا می‌کند که ایران با اسرائیل مربوط است و لیکن اسرائیل و مصر با هم پیمان می‌بندند که کمک عراق بدهند به ضد ایران؛ آن کسی که آنها مدعی هستند که کمک ما هست و خودش هم اگر ملاحظه کرده باشید این چند روز در این رادیوهای خارجی یک بازی درست کردند.
آن یکی مخالفها شد و آن یکی موافقها. آن گفت چرا کردید؟ آن گفت شما مطلع بودید! آن گفت ما نگفتیم اینطور بکنید، مجلسشان گفت که چرا اینطور شده است، مسئله را مسلّم گرفته بودند. دنبال او راجع به کیفیتش صحبت می‌کردند که مردم، بدانید این همراهی شده است، این کمک شده است، منتها راجع به اینکه چرا کیفیتش اینطور شده‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>