سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 15 بهمن 1360 / 9 ربیع الثانی 1402
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اسناد جنایات امریکا و صدام
  حضار: مهدی کروبی (نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید) - جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی
  بسم الله الرحمن الرحیم
  جانبازی، سند جنایت امریکا و شجاعت جانبازان
  من تشکر می‌کنم از شما برادران و عزیزان که با حال نقاهت اینجا آمدید که هم موجبات تأسف من را زیادتر کنید و هم موجبات سرافرازی من. شما عزیزان و بستگان شما و شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست دارید. وجود شما سند دو امر است: یکی سند جنایت امریکا و صدام وابسته امریکا و یکی سند بسیار گویای شجاعت شماست.
  شما تعهد خودتان را ثابت کردید. شما ثابت کرده‌اید و سند دارید به اینکه متعهد به اسلام و قرآن کریم و ملت اسلام هستید. شما رهبران این نهضت هستید و ما از قافله عقب ماندیم. من با کمال صداقت اعتراف می‌کنم به اینکه ما سندی بر ادعایی اگر بکنیم، نداریم و شما عزیزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد خودتان را به اسلام و قرآن کریم ثابت کردید. شما و شهیدان این ملت و بستگان شما و بازماندگان شهدا در محضر خدا با یک سند ثبت شده وارد می‌شوید و ما همچو سندی را نداریم. سعادت مال شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست.
  صدام با این جنایت ثابت کرد که مقدار تعهدش بر امریکا چقدر است و مقدار طرفداری‌اش از عرب چقدر است و شما هم ثابت کردید به اینکه تا چه اندازه این شخص جنایتکار است. جنایتکاری که برای رسیدن اربابهایش به مطامع خودشان هم ملت ایران و هم ملت عراق را می‌خواهد به تباهی بکشد. و شما ثابت کردید که امثال‌
 • صدام و حسین برادر صدام، حسین اردنی (1) همچه عرضه‌ای ندارند. آنها که با سرنیزه می‌خواهند حکومت کنند و با سرنیزه در جبهه‌ها ارتش بفرستند، آنها عرضه این را که با یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می‌رود، به طرف شهادت می‌رود، تا مرز شهادت می‌رود، نمی‌توانند مقابله کنند. صدام خودش را با دست خودش برای حماقتی که داشت به هلاکت رساند و حالا نوبت حسین اردنی است. اینها در کشورهای خودشان و در بین ملت خودشان رسوا هستند و داوطلبی که حسین ادعا کرده است - از قراری که بعض اشخاص مطلع می‌گویند - قضیه داوطلبی نیست، بله، خودش تنها داوطلب است، اما او به جبهه‌ها نمی‌رود و ترسوتر از آن است که وارد بشود در جبهه‌ها. او در همان محل خودش می‌نشیند و یک دسته‌ای را با سرنیزه به عنوان داوطلب می‌فرستد به هلاکت برسند.
  اثبات زنده بودن ملت ایران
  ملت ایران امروز همه ثابت کردند به دنیا که ملتی هستند زنده، ملتی هستند متعهد به عقاید خودشان و در راه عقیده شهید شدند یا تا مرز شهادت رفتند و ما هر روز شاهد اشخاصی هستیم که از ما می‌خواهند که دعا کنیم به شهادت برسند و دعا می‌کنیم که به پیروزی برسند. مشکلات انقلابات زیاد است و انقلاب ما به حسب قاعده، به حسب موازین طبیعی و مادی باید نسبت به مشکلات انقلاب دیگر، صد چندان باشد؛ برای اینکه ما یک ملتی بودیم تحت ستم در طول شاهنشاهی و بخصوص در طول پنجاه سال سلطنت کثیف خاندان پهلوی و ما هیچ یار و یاوری جز خدای تعالی نداشتیم و ما و ملت، ملت عزیز ما خود قیام کرد و نهضت کرد و همه قدرتها را عقب زد. نهضتها و انقلابهای دیگر در مقابلش اگر یک قدرتی ایستاده بود، یک قدرت دیگر هم پشتیبان داشت؛ ما خود ایستادیم و از هیچ کشوری پشتیبانی نشد و ما اتکال به غیر خدا، به کشوری پیدا نکردیم. و این قدرت معنوی و الهی است که در همه پیدا شده است و در شما جوانان‌

 • عزیزی که الآن در اینجا حاضر هستید، با سند جنایت امریکا، قدرت روحی خودتان از حسین و صدام بیشتر است. آنها به قدرت مادی اتکال دارند و شما به قدرت الهی اتکال دارید. کشور ما و ملت عزیز با اینکه هیچ کس و هیچ کشوری از او حمایت نظامی نکرد و در دست خودش هم هیچ چیزی که بتواند مقابله کند با قدرت شیطانی محمدرضا نداشت الّا ایمان راسخ به مکتب، قیام کرد و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهی را شکست داد و نظام مترقی اسلامی را برپا کرد و همه برای خدا بود. فریادها از سرتاسر کشور فریاد الهی بود، ندای حق بود از حلقوم شما. و خداوند وعده نصرت به شما داده است، لکن باقی باشید به آن تعهداتتان؛ شماها وفا کنید به عهد خدا، خداوند وفا می‌کند به عهد شما؛ شماها نصرت بدهید به دین خدا و خداوند نصرت می‌دهد به شما. نصرت خدا در این سه سال واضح و روشن بود؛ هر توطئه‌ای بر ضد شما و جمهوری شما بپا شد خدای تبارک و تعالی یا با دست شما یا با دست دیگران آن توطئه‌ها را خنثی کرد. و از حالا به بعد هم دلخوش باشید، دلگرم باشید که شمایی که با این سند، با این سند گویا، با این سند صریح در مقابل خدا هستید و شهدای شما با آن سند در محضر خدای تبارک و تعالی هستند، خداوند شما را نصرت می‌کند و توطئه‌ها را خنثی می‌فرماید. من تکرار باید بکنم وقتی که امثال شما قدرتمندان روحی را ببینم با این روحیه بزرگ و با این عظمت روح خجالت می‌کشم که خودم را یک انسان متعهد بدانم. من از خدای تبارک و تعالی برای شهدا رحمت و برای شما سعادت و سلامت، برای متعلقان و بازماندگان همه، عزت و سعادت و سلامت خواستارم.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>