سخنرانی
زمان: صبح 5 دی 1361 / 10 ربیع الاول 1403
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: ریشه تفاوت ارزشها در دنیا
حضار: قرائتی، محسن (نماینده امام و سرپرست نهضت سواد آموزی) - غیوری (نماینده امام در جمعیت هلال احمر) - آموزشیاران نهضت سواد آموزی، کارکنان جمعیت هلال احمر سراسر کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
اختلاف ارزشها به حسب مکاتب مختلف
امروز بحمدالله، با دو گروهی که هر دو گروه ارزشمندند، مواجه هستیم. گروه آموزندگان به ملت در سر تا سر کشور - البته گروهی از آنها - و گروهی هم از هلال احمر.
ارزشها در دنیا به حسب مکتبها و به حسب دیدها مختلف است. با مطالعه به مکتبهایی که در دنیاست و به مسلکهایی که در دنیاست، می‌توانیم بفهمیم که ارزشها در مکتبها اختلاف دارد و در ایده‌ها هم اختلاف دارند. شما اگر قطع نظر کنید از مکتبهای توحیدی و الهی و به مکتبهای مادی و به ایده‌هایی که دنبال مادیات هستند. مراجعه کنید و مطالعه در آن بکنید، می‌بینید که این دو مکتب متقابل با هم و مختلف هم هستند. مکتب الهیین و موحدین ارزشهایش یک چیزهایی است، یک عناوین است و مکتبهای مادیگری، چه مادیگری کمونیستی و چه مادیگری سرمایه داری و بالاخره، تمام مکتبهایی که ماورای مکتب الهی است، ارزشها با هم فرق دارد.
شما در همین کشور خودمان، در زمان طاغوت و طاغوتها ملاحظه کنید که در خود آنها ارزشها چه بود و در ملت که رنگ آنها را به تبع قبول کرده بودند. ارزشها چه بود. در زمان آنها، آن وقتی که اتومبیل و امثال اینها نبود، در مرکب، ارزشها به کالسکه‌های چند اسبه [بود] و هر چی بیشتر بود اسب، هشت اسب، گاهی تا بیشتر از این هم، و عدد خدمه و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>