که شما الآن آن توجه به این معنی هم باید داشته باشید، اگر فرض کنید که یک کسی بخواهد سوء استفاده بکند، یک کسی بخواهد برای اینکه، خیال کند که نخیر دیگر آزاد است، دیگر چه و چه، بخواهد آن کارهای خلافی که پیشتر می‌کرد، خلاف شرعی که پیشتر می‌کرده بکند، توی خیابانها یک کار خلاف شرعی بکند، خوب وظیفه شهربانی جلوگیری است؛ اصلاً برای همین است ما می‌خواهیم شهربانیمان به وظایفش عمل کند؛ یکی از وظایفش این است که جلوگیری کند از این منکراتی که در شهر بخواهد واقع بشود، هرجا یک دکانی، یک چیزی دارد جلویش را بگیرد. لااقل به دادستان بگوید تا او بفرستد جلویش را بگیرد، سوء استفاده نباید مردم بکنند از این مسائل.
لزوم رعایت مقررات و برخورد با جرایم
مِن جمله از مسائل، اموری بود که مربوط به نظام است، ما که نمی‌خواهیم نظام به هم بخورد، اسلام از اوّل آمده، یک نظامی می‌خواهد درست کند، نظام صحیح، منتهی نظام صحیح این است که همان طوری که شهربانی‌اش روی نظام دارد عمل می‌کند، مردمش هم آن‌طور عمل کنند. اگر بنا شد که فرض کنید که در خیابانها تخلف بکنند از حرفهای شهربانی، و از آن خلافی که در رانندگی می‌خواهند بکنند، خوب این راننده باید تعقیب بشود. این‌جور نیست که حالا آزادند مردم از باب اینکه اسلامی است. اسلام آزاد نمی‌گذارد مردم را این طوری، اسلام یک آزادی صحیح می‌دهد به مردم، نه یک آزادی که این سر او را بشکند او سر او را بشکند. رانندگی اگر یک روز خلاف مقررات باشد صدها نفر از بین می‌روند، این را باید تعقیب بکنند، باید جلویش را بگیرند، ابداً این صحبتها نیست که حالا دل آنها بلرزد از اینکه مبادا یک وقت یک چه بشود، خیر، باید این کار بشود. این مسئله‌ای است که برای نظام مملکت باید آن چیزهایی که در حفظ نظام مملکت، در حفظ نظام یک شهر دخالت دارد، با آنها با جدیت عمل بشود؛ هرجا وظیفه شهربانی است شهربانی باید عمل بکند. یا مسئله توطئه‌ها، شهربانی می‌بیند که توطئه‌هایی در کار هست، شهربانی که می‌بیند توطئه‌ها در کار است، این باید توطئه را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>