اطلاع بدهید که ایران این‌طور نیست که اینها می‌گویند. ایران اختناق ندارد. ما در قصرها ننشسته‌ایم و دیگران را تحت فشار قرار داده باشیم. ایران همین است که می‌بینید. نخست وزیرش، وزیرخارجه‌اش، رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، همه یک مردم عادی هستند و با مردم رفیق‌اند. باید با مردم آشنا شد. دولتها باید با مردم آشنا بشوند. مردم را زیر فشار قرار ندهند. دنیا قبول نمی‌کند دیگر این را. یک روز یک انفجار حاصل می‌شود که همه از بین خواهید رفت، آن وقت اشخاص بیچاره‌ای هم که اینها مظلوم هستند، آنها هم از بین خواهد رفت. و من از خدا می‌خواهم که به همه دنیا سلامت و به همه دنیا، به کسانی که مظلوم هستند قدرت و سلامت عنایت کند که همه همزیستی داشته باشند. همزیستی مسالمت آمیز با هم داشته باشند.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>