مساجد است این سنگرها. این سنگرها مراکز عرفان است، مراکز توحید است و در این مراکز که شب آن‌طور مشغول هستند، روز هم آن‌طور فداکاری می‌کنند. این، برای این است که روی این جمعیت، مدت‌های زیاد چندین سال - بیست سال تقریباً - کار شده است؛ علمای بلاد کار کرده‌اند، فضلا کار کرده‌اند، اینها را بیدار کرده‌اند، متحول کردند.
اگر نبودند اینها؛ این جوان‌هایی که از دست ما گرفته بودند، از دست اسلام گرفته بودند و در مراکز فحشا برده بودند آنها را؛ اگر نبود این نهضتی که در ایران شد؛ این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی که در ایران شد، خدا می‌داند که آنها بنا داشتند چه بکنند.
تهمتها و تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام اسلامی
و این امری که در ایران هست، همه جا هست؛ ما در ایران شاهدش هستیم، شما هم در بلاد خودتان الآن شاهدش هستید، ببینید که الآن از احکام اسلام آن جا چه خبر است و این جا چی است؟ اینهایی که همیشه تکذیب از ایران، و هر رادیویی را شما باز کنید از ایران تکذیب می‌کند، از اختناق ایران، از جنایات ایران، از زندان‌های ایران، از شکنجه‌های ایران، از کشتار بدون محاکمه، از اینها صحبت می‌کنند. خوب! شما ببینید در خارج، تحقیق کنید الآن این مطلب را، شما آمدید درها باز است، برای تحقیق بروید، ببینید. شما کوچه و بازار را دارید می‌بینید، در کوچه و بازار مردم را دارند با چه تهدید می‌کنند و اذیت می‌کنند؟ در نماز جمعه‌ای که شما رفتید، کسی ایستاده بود با تفنگ مردم را تهدید می‌کرد که بروید نماز جمعه؟ خوب! اینهاست که به ما می‌گویند. اگر شما در خارج از ایران، در بلاد خودتان، دیدید که مفاسد زیاد است، بدانید که اینها از این می‌ترسند که آن جا برگردد حال مفسده به حال مصلحت، به حال اسلام. اینها می‌خواهند جلوی این را بگیرند، یک سدی درست کنند، جلوی این موجی که پیدا شده است بگیرند و نگذارند که صدای ایران برسد به کشورهای دیگر. و این هم یک اشتباهی است که آنها می‌کنند. هرچه این بوق‌ها بلندتر بشود ایران قوی‌تر می‌شود. هرچه اینها ایران را متهم کنند به این که فساد دارد می‌کند، نمی‌دانم استبداد هست، فاشیستی است - امثال این عبارات - و هر تروری در عالم واقع می‌شود دست ایران در کار است، اینها تقویت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>