می‌کند ایران را. وقتی ملت‌ها دیدند که امریکا دور قصر خودش و دور کاخ سفید، سد ایجاد می‌کند که مبادا از ایران بروند آن جا را منفجر کنند، مردم قدرت ایران را می‌فهمند، می‌فهمند که اسلام همچو قدرتی دارد. یک دروغی آنها می‌گویند به خیال این که ما را تضعیف کنند، آنها دروغ می‌گویند. ایران مخالف با همه این مسائل است.
ایران حجت دارد، دلیل دارد. ما با قرآن داریم پیش می‌رویم، با نهج البلاغه داریم پیش می‌رویم. ما محتاج نیستیم به این که ترور کنیم، آنهایی که مخالف ما هستند الآن دارند ترور می‌کنند، الآن هم در ایران مشغولند، منتها نمی‌توانند، فرض کنید یک بقالی را می‌زنند، خوب! این ترور کور.
اصلاح جامعه در پرتو مبارزه با فساد
آنهایی که مخالف با ترور هستند، مرکز ترور هستند. امریکایی که این قدر از انساندوستی صحبت می‌کند و رئیس جمهورش آن‌طور از انساندوستی، انساندوست است امریکا! امریکایی که دنیا را به آتش کشیده است، امریکایی که بشر را دارد به فنا می‌رساند، اینها انساندوست‌اند؟ و اسلام این‌طور نیست؟! و ایران اسلامی این‌طور نیست؟ برادران، وقتی که می‌روید بیرون، مسائل را بگویید. ننشینید دیگر در خانه تا این که آنها برایش هجوم کنند، شما هجمه کنید آنها عقب می‌نشینند. شما ننشینید در خانه و هی ترس این که مبادا چه بشود. خوب! همین چیزی بود که در ایران بود و قدرت ایران از اکثر این بلادی که هستند زیادتر بود، لکن ایران علمایش رویش کار کردند، مردم را بیدار کردند، به مردم مصلحت را گفتند، اسلام را گفتند به مردم، مردم هم اسلام را به ذات می‌خواهند، مسلمانند. شما اسلام را به مردم بگویید شما احکام اسلام را، نروید سراغ احکام فقط نماز و روزه، آنها را هم باید بگویید، اما احکام اسلام که منحصر در این نیست. شما سوره برائت را برای مردم چرا نمی‌خوانید؟ شما آیات قتال را چرا نمی‌خوانید؟ هی آیات رحمت را می‌خوانید! آن قتال هم رحمت است برای این که می‌خواهد آدم درست کند. آدم گاهی درست نمی‌شود مرض گاهی صحیح نمی‌شود، الّا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>