رسالت میهمانان خارجی در میان واقعیات ایران
آنچه می‌خواهم به آقایانی که از خارج آمده‌اند اینجا عرض کنم این است که نیایید ببینید و بروید ساکت بنشینید تا آخر. بیایید ببینید اینجا را؛ بروید وضع زندانهای اینجا را ببینید، بروید وضع اسرای عراقی اینجا را ببینید، بروید وضع توده‌های مردم را ببینید، بروید وضع کشاورزهای ما را در دهات دور افتاده ببینید، زمان سابق چه جور بوده، حالا چه جور هست؟ در صورتی که ما الآن مبتلا هستیم به آن همه مخالفتها از همه دولتها، الّا مستثنایش کم است. مع ذلک، در طول این چند سال که انقلاب پیروز شده و جنگ هم از طرف امریکا شروع شده است، شما ببینید که این ملت برای اینکه دولتش مردمی است، از خود همین مردم است؛ یکی بازاری بوده آمده نخست وزیر شده است، یکی - فرض کنید - کشاورز بوده آمده چیز شده، در دنیا کجا یک همچو مسائلی شما پیدا می‌کنید؟
کجا پیدا می‌کنید طلبه‌ای بیاید رئیس جمهور (1) بشود، یک بازاری هم بیاید نخست وزیر (2) بشود، یک کشاورز هم بیاید چه بشود؟ این یک نمونه است. دنیا این نمونه را ندارد. این برای این است که مردم متحول شدند، اینها هم جزء مردمند. شما نروید ساکت بنشینید، مردم را بروید متحول کنید بروید وضع اینها را، ایران را به آنها بگویید، به این رسانه‌های گروهی اعتراض کنید. آنها می‌خواهند اسلام را کنار بگذارند.
آنها به ما کاری ندارند، به اسلام کار دارند و این قدرت مال ما نیست. اگر ما بودیم، یک روز هم نمی‌توانستیم ادامه بدهیم حیاتمان را. این قدرت اسلام است، بروید به آنها بگویید که این قدرت اسلام را شما نمی‌توانید بشکنید. اعتراض کنید به اینهایی که تبلیغات سوء می‌کنند که ایران چه می‌کند. شما حالا در بین مردم که می‌روید، آیا بین مردم که می‌روید در خیابانها می‌ریزند مردم را می‌کشند؟ آیا زنها در ایران دیگر کنار رفتند بکلی، یا همدوش مردها در کارهای سازنده داخل‌اند؟ شما می‌خواهید که زنهای این جا هم بی‌بند و بار باشند؟ هر جور می‌خواهند باشند؟ این بر خلاف آن تحولی است‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>