که در خود زنها پیدا شده، بر خلاف آن تحولی است که در کشور ما بر ملت ما پیدا شده است. شما تماشاچی نباشید که بیایید ببینید و بروید سراغ کارتان، دیگر کار نداریم تا سال دیگر دوباره دعوت کنند بیایید اینجا. صد سال هم اگر این‌طور بشود یک پول سیاه ارزش ندارد. اینجا که می‌آیید، بروید هم به مردمتان، هم به [دیگران، بگویید مسائل را] خیال نکنید نمی‌شود، ما دیدیم شد.
ایران خیال کردید اول این طوری بوده است؟ نخیر، اول این‌جور نبود. چقدر این ملت رنج کشید، چقدر این ملت جوان داد، چقدر این ملت همه چیز خودش را فدا کرد و حالا هم دارد می‌کند، این برای این است که این ملت بیدار شد، یک قدم برداشت برای خدا، خدای تبارک و تعالی عنایت کرد. بروید ملتتان را بیدار کنید، هر کدام هر جا هستید بگویید مسائل را. خیال نکنید که اگر مسائل را بگویید دولتتان چه می‌کند، وقتی بکند بهتر است، بیشتر احترام پیدا می‌کنید. تبعیدتان کند بالاتر می‌شوید، حبستان کند بالاتر می‌شوید. اگر دنیا را می‌خواهید، اگر برای خدا هم هست که کسی نباید از این چیزها بترسد. مردم را باخدا آشنا کنید، با اسلام آشنا کنید، با اخلاق اسلامی آشنا کنید تا نتیجه بگیرید. ملت ما هم مادامی که همین حال را دارد، همین حال راهیان کربلا را دارد، این رو به رشد می‌رود. اگر - خدای نخواسته - یک وقت یک لغزش پیدا بکند، این حال از او برود، همان مسائل سابق است و همان «اعلیحضرت» های سابق یا بدتر از آنها، یک رئیس جمهور بدتر از آنها می‌آید.
اخلاص منشأ نتیجه بخشی تمام امور
شما هم اگر بخواهید انسان باشید، ارزش انسانی داشته باشید، برای شکم نباشد برای شرف باشد کارهایتان، برای انسانیت باشد، برای خدا باشد، اگر بخواهید که کارهایتان که برای خدا باشد به نتیجه برسد، باید دست از هواهای نفسانی بردارید. شیطان از انسان دست بردار نیست. قسم خورده است برای خدا، من در ذهنم این است که به خدا تشر رفته است، که قسم خورده است که نمی‌گذارم اینها چیزی بشوند؛ الّا عِبادکَ مِنْهُمُ‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>