المُخْلَصین (1) شما با یک همچو دشمن قسم خورده‌ای مواجه هستید، به جنگ او بروید، در شهرهایتان که می‌روید به جنگ او بروید. مردم را آگاه کنید به این که یک همچو دشمنی در باطن است که موجب شده است این دشمن باطنی که دشمنهای جبار ظاهری هم به ما غلبه کنند. اگر آن دشمن را شما از بین ببرید، یک انسجام بینتان حاصل می‌شود، یک وحدت بینتان حاصل می‌شود، یک اخوت و برادری بینتان حاصل می‌شود، قلب شما از خوف خالی می‌شود، قلب شما از حبّ دنیا خالی می‌شود، می‌توانید همه کاری را بکنید، آن وقت یک همچه اعجازی می‌شود.
رسالت ایران در دفاع از همه مسلمانان
من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به همه ملتهای اسلامی و به همه مظلومانِ در جهان، به همه محرومانِ در جهان یک قدرت معنوی عنایت بفرماید که با آن قدرت معنوی بتوانند بر جباران و بر شیاطین تسلط پیدا بکنند و من امیدوارم که این آقایانی که از شهرهای مختلف آمدند و قدم رنجه فرمودند به ایران آمدند، توجه کنند به مسائل ایران و برای ملتهای خودشان نقل کنند. حامل پیام این ملت باشند بر کشورهای خودشان.
حامل این شورش و جوشی که در این ملت هست، حامل این وضعی که در این ملت الآن هست باشند برای کشور خودشان. ما کشور را، کشور ایران نمی‌دانیم، ما همه ممالک اسلامی را از خودمان می‌دانیم، مسلم باید این‌طور باشد. ما دفاع از همه مسلمین را لازم می‌دانیم. ما چنانچه دستمان برسد با همه جبارهای دنیا معارضه می‌کنیم. ما بین آن مسلمی که در حبشه است، با آن مسلمی که در اینجاست نمی‌توانیم فرق بگذاریم، اسلام نگذاشته اینها را فرق بگذاریم. همه مثل هم هستند، تفاوت تقواست. شما هم به ملتهای خودتان سفارش کنید؛ بگویید به این حرفهایی که در این رسانه‌های گروهی دنیا زده می‌شود، گوش ندهید. اینها می‌خواهند شما را دور کنند از اسلام. اینها می‌خواهند به شما بگویند که ببینید در ایران وقتی که می‌خواهند به اسم اسلام عمل کنند، الآن بدترین‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>