سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (اقتدار ایران در جهان)
 •   سخنرانی
  زمان: صبح 21 بهمن 1366 / 21 جمادی الثانی 1408
  مکان: تهران، حسینیه جماران
  موضوع: عنایات الهی در پیروزیهای ملت و اقتدار ملت ایران در جهان
  مناسبت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
  حضار: خامنه‌ای، سید علی (رئیس جمهور) - موسوی، میر حسین (نخست وزیر) - و اعضای‌هیأت دولت - مقامات لشکری و کشوری - روحانیون - میهمانان خارجی شرکت کننده در جشنهای دهه فجر انقلاب اسلامی - نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم تهران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  پیروزی ملت با عنایات حق
  آنچه که من می‌خواهم عرض کنم، بعد از اینکه تبریک این دهه را بر همه مسلمانها، به همه مظلومان تقدیم می‌کنم، این است که نباید در ذهن کسی بیاید که انقلاب مربوط به شخصی است. من باید عرض کنم که از باب این که یک فردی از افراد جامعه هستم، به همان مقدار اگر دخالت داشتم، دارم. آنچه هست از خدای تبارک و تعالی است. خدای تبارک و تعالی است که این ملت را منقلب کرد از یک حالی به حال دیگر. او مقلب القلوب است. اوست که همه کارها و زمام همه امور در دست اوست و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم. عنایات اوست که این ملت را در حالی که همه جهات شکست درش بود، طوری منقلب کرد که بحمدالله پیروز شد و پیروزی از خداست. و من مکررتجربه کردم در این مدتی که وارد این امور بودم که بسیاری از اوقات، ما یک کاری می‌خواستیم بکنیم منحرف می‌شدیم به کار دیگر، بعد می‌بینیم این کارانحرافی درست بود؛ این نبودجز اینکه خدای تبارک و تعالی این کارها را می‌کرد. سفر می‌رفتیم، می‌دیدیم که این ترتیبی که قهراً پیش آمده است، این ترتیب صلاح بوده است نه آنی که ما خیال می‌کردیم. در هر امری از امور، من با تجربه دیدم که ما خودمان فکرمان نمی‌رسد. آن که افکار را در دست دارد حق تعالی است، و او زمام امور را در همه امور به دست دارد و این را باید باور
 • کنیم، ملت ما باید این مطلب را باور کند که اگر یک آن، عنایات حق تعالی از عالم منصرف بشود، معدوم می‌شود عالم. عالم هست، به پشتوانه اراده حق تعالی. یک آن عنایت منصرف بشود، تمام ملک و ملکوت معدوم می‌شود. دائماً اراده حق است که حفظ کرده است، منتها ما جاهل هستیم؛ نمی‌دانیم مطلب را و عمده آن است که تمام رنجهایی که بر بشر وارد می‌شود، از این جهل است؛ این جهل اگر مرتفع بشود، رنجها مرتفع می‌شود. اگر ببیند انسان که همه کار از اوست، دیگر رنجی در کار نیست. و این یک مرتبه نازله از اولیاست و آنها مراتب دیگری دارند که اسم و رسمی ندارد.
  باید ما توجه کنیم به اینکه یک گوشه‌ای از دنیا هستیم، یک جمعیت چند میلیونی که نسبت به عالم آن قدر ما ضعیفیم، کمیم، جمعیت کم است. و باید ما در همان لحظه اول با آن همه توطئه‌هایی که بود از بین رفته باشیم. آن که ما را نگه داشت خدا بود نه ما. آن که شکست داد قدرتهای بزرگ را و شکست می‌دهد قدرتهای بزرگ را خداست. چنانچه آن که قدرت می‌دهد اوست. قدرتهای بزرگ نمی‌دانند که این قدرت خداست و رنجشان از همین معناست.
  و ما باید این معنا را باور کنیم که ما از عنایت حق است که از هیچ به اینجا رسیدیم و از عنایات حق است که ما توانستیم این مملکت را - یعنی ملت توانست، من که چیزی نیستم - توانست این ملت، این ملت را از زیر یوغ ستمشاهی و بدتر از او، یوغ آمریکا و شوروی و امثال اینها بیرون بیاورد. سابقه ندارد که یک ملتی سرپای خودش بایستد و بگوید نه این و نه آن، این سابقه ندارد. هرکس متکی به یک جایی است، گرچه همه اتکاها به خداست و خودشان نمی‌فهمند؛ لکن در فهم خودشان هر کسی متکی به یک جایی است.
  و ملت ما بحمدالله با عنایت حق تعالی و عنایت اولیای خدای تبارک و تعالی که به آنها ایمان داد، به آنها قدرت داد، این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما می‌خواهیم، آزادی را ما می‌خواهیم. و اگر به همین وضع پیش برود، مطمئن باشید که پرتواش همه عالم را خواهد گرفت.
 • توجه دنیا به ایران بدلیل قدرتمندی آن
  و الآن هم بحمدالله در همه عالم، آن چیزی که حرفش هست، ایران است. یک دسته‌ای فحاشی می‌کنند، یک دسته‌ای خوب می‌گویند. این طرح که در همه جا مطرح است دلیل بر این است که یک قدرتی در کار است؛ و الّا اگر چیزی نبود، فحش هم نمی‌خورد. چنانچه قبلاً این‌طور بود که تو سرش می‌زدند، فحشش هم نمی‌دادند. اما الآن که می‌بینید که همه عالم، همه تبلیغات عالم بر ضد ماست و بسیاری از اینهایی که به ضد ماست، خودشان نمی‌فهمند، به نفع ماست. شما لابد ملاحظه فرمودید این تبلیغاتی که می‌کنند و این حرفهایی که می‌زنند، بسیاریش به نفع ما تمام می‌شود و خودشان نمی‌فهمند، و این هم از عنایات خداست. عمده این است که ما بفهمیم که سرچشمه همه امور حق تعالی است. و ما خودمان را یک وقت بازی ندهیم که ما در یک کاری، انجام کار را ما دادیم، و منم، این منم که دارم این کار را می‌کنم، اگر این کار یک وقت پیش آمد، شکست دنبالش است؛ شکست معنویش که معلوم است، شکست صوریش هم می‌شود.
  ولی من امیدوارم که این ملت به همین منوالی که هستش و هر روز هم دارد قدرتش زیادتر می‌شود و هر روز هم دارد پیشرفتش زیادتر می‌شود، این ملت به پیش برود. و دنیا ان شاء الله برگردد به یک دنیای آزاد، و از زیر یوغ قدرتمندان بیرون برود؛ و یک ملت آزادی، یک دنیای آزادی، [تحقق بیابد و] مظلومان دنیا از زیر ظلم ستمگران بیرون بروند. و همه اینهایی که طرفداری دارند می‌کنند از این ملتهایی که زیر دستشان است، در حقیقت دارند پایمال می‌کنند آنها را. اگر آمریکا از یک جایی یا از جاهایی تعریف می‌کند، تعریف از خودش است، برای اینکه می‌بیند همه مطیع او هستند. و اینکه از ما تکذیب می‌کند و هر روز یک چیزی می‌گوید، برای اینکه می‌بیند که این ملت مطیع او نیست، او می‌خواهد مطیع بشود. و شما بدانید که اگر یک کلمه این ملت بر وفق رأی او حرف بزند، تمام اوضاع را او بر می‌گرداند به نفع این ملت؛ در صورتی که به نفعش واقعاً نیست؛ یعنی پایمال می‌شود باز. و من امیدوارم که همه ملتها دست به هم بدهند و
 • نگذارند که این قدرتها دو باره به سر کار بیایند.
  همدستی دشمنان برای شکست فلسطین
  و امروز شما فلسطین را می‌بینید. بی استثنا من می‌خواهم عرض کنم، بی استثنا باید عرض کنم که همه دست به هم دادند، که نگذارند که ملت فلسطین این راهی را که الآن پیش گرفته است، باقی باشد؛ یا به صورت دلسوزی برای فلسطین که حیف، فلسطین دارد چه می‌شود، چه می‌شود، خوب است که یک قدری مثلاً مماشات کنند، تا کار درست بشود! و ملت فلسطین بداند که اگر یک قدم عقب بگذارد راجع به همین معنایی که الآن در دست دارد، دوباره بر می‌گردد به آن حال اول. و الآن فلسطین، یهود را تقریباً دارد پایمال می‌کند و امیدوارم که بکند و اگر این معنای اسلامی را در دست بگیرد و به حرف کسانی که خیرخواهی می‌کنند به خیال خودشان، یا به خیال خودشان نه، می‌خواهند گول بزنند [گوش بدهند]، کسانی که می‌گویند که یک قدری آتش بس باشد، یک پنج ماهی، یک چیزی آتش بس باشد، یک کسانی بیایند این کار را بکنند، از این حرفهایی که می‌دانید همه، همه اینها برای این است که نگذارند که این فلسطین به این کاری که دست زده است این کار را پیش ببرد. می‌خواهند ساکتش کنند، دوباره پایمالش کنند. نسبت به ما هم همین‌طور است. اگر یک وقت دیدید که یک روی خوشی نشان می‌دهند، بدانید که این روی خوش دلیل بر این است که می‌خواهند ما را پایمال کنند. هر وقت آنها روی خوش نشان دادند شما سختتر بگیرید.
  و من امیدوارم خداوند به برکات ائمه اطهار خصوصاً حضرت صاحب - سلام الله علیه - که این مملکت مال اوست، [توفیق بدهد که‌] این ملت کار خودش را پیش ببرد. و همه آقایان، همه کسانی که خدمتگزار هستند به این ملت، ان شاء الله تعالی آنها موفق باشند و منصور باشند. و السلام علیکم و رحمة الله.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>