اجازه‌نامه
زمان: 5 بهمن 1340 / 18 شعبان 1381
مکان: قم‌
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه‌
مخاطب: امامی چهارمحالی، سید عبدالکریم‌
بسم الله الرحمن الرحیم‌
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب مستطاب مروّج‌الاحکام آقای آقا سید عبدالکریم امامی چهارمحالی دام فضله - که صلاح و وثاقتشان ثابت شد از قبل حقیر مجازند در نقل احادیث معتبره از کتب معتمده اصحاب - رضوان‌الله علیهم - و نیز مجازند در اخذ وجوه شرعیه از قبیل زکوات و مجهول المالک و ایصال آن به محل مقرر شرعی آن؛ و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین و صرف در اعاشه خودشان به نحو اقتصاد در صورت احتیاج مادامی که اشتغال به ترویج دارند و صرف بقیه از سهم سادات عظام را به محل مقرر آن و ایصال بقیه از سهم مبارک امام - علیه السلام - را نزد حقیر برای صرف در حوزه علمیه.
«و اوصیه - ایده‌الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی و التجنب عن الهوی و التمسک بعروة الاحتیاط فی‌الدین و الدنیا و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته»؛ والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمةالله و برکاته.
به تاریخ 18 شهر شعبان‌المعظم 1381
روح‌الله موسوی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>