نامه
زمان: 1 آذر 1355 / 29 ذی القعده 1396
مکان: نجف
موضوع: پاسخ به یازده مورد سؤال در خصوص امور شرعی، شهریه، مدرسه دینیه کویته، بطلان معاملات مواد مخدر و ...
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
29 قع 96
به عرض حضور مبارک می‌رساند، جواب مرقومات مبارکه را داده‌ام اینک قبض را که خواسته اید و آقای اسلامی خواسته‌اند فرستادم.
1- وجوهی که در افغانستان مدعی سرقت هستند، رسید نمی‌دهم.
2- آنچه برای لبنان است نزد آقای خلخالی (1) بفرستید مانع ندارد.
3- به اشخاصی که معلوم است می‌خواهند طفره بروند دستگردان نفرمایید.
4- نوشته آقای حق شناس را رد نفرمایید.
5- شخص مجنون اگر منافعی دارد احتیاط کنند در دادن خمس.
6- برای سوریه از آقای خلخالی مشورت فرمایید قبل از آن مرحمت نفرمایید.
7- راجع به مدرسه کویته، آقای شریعت مرقوم داشته که این محل غیر از محلی است که به نام آقای سید یوسف است لهذا برای ساختمان مانع ندارد وجه بفرستید، عین مکتوب ایشان را فرستادم ملاحظه فرمایید؛ طریق ارسال را نمی‌دانم باید از ایشان سؤال شود، شهریه هم مرحمت فرمایید.
8- معاملات هروئین و امثال آن را عرض کردم که باید معامله بطلان کنند و وجه را به صاحبش برسانند و اگر نمی‌شناسند، از قِبَل او مجازند صدقه بدهند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>