گندمها را می‌دهند و پول می‌گیرند!
نفت در ازای پایگاه امریکایی!
از ما نفت می‌گیرند و اسلحه می‌دهند! اسلحه یعنی چه؟ یعنی چیزی که باید پایگاه درست کند امریکا در مقابل - مثلاً - شوروی! باید در ایران یک پایگاه‌هایی درست کند؛ نفت می‌گیرد پایگاه درست می‌کند! این از معجزات امریکاست که هم نفت ما را می‌برد، عوض این نفت چه چیز؟ این هست که من پایگاه درست کنم در ایران! پایگاه درست کنم. و الّا این اسلحه‌هایی که میلیاردها دلار، میلیاردها دلار اسلحه می‌دهند، ایران احتیاج به این اسلحه دارد؟! اصلاً همچو کارشناسی ما داریم که این اسلحه‌ها را به کار بیندازد؟! شما آسفالت هم که می‌خواهید بکنید کارشناس می‌آورید برای آسفالت، آن وقت این اسلحه‌هایی که آنها درست کرده‌اند - و با جهاز فنی - محتاج به اشخاصی است که فن این مسائل را داشته باشند، و [در] ایران الفاظش هست، محتوایش نیست. دیگر توپ را که نمی‌شود با الفاظ درست کرد! آن را با محتوا باید درست بکنند. محتوا ما نداریم.
این اسلحه‌هایی که آورده‌اند و «قیمت» نفت است، که این هم یکی از لغات است که محتوایش را از دست داده، که قیمت نفت را، «ارز» باید به ما بدهند. به جای اینکه به ما «ارز» بدهند، اسلحه می‌آورند در ایران برای خودشان یک پایگاهی درست می‌کنند، که اگر یک روز گرفتار شدند اینجا پایگاه داشته باشند! این وضع ایران است که زراعتش از آن طرف از دست رفته، نفتش از آن طرف از دست رفته و دارد می‌رود، دارند می‌برند، به این جور می‌برند. از همین جا، از همین مملکت «متمدن»، در ازای نفت، طیاره - نوشته بود - سیصد و پنجاه میلیون دلاری و پانصد و پنجاه میلیون دلاری! این طیاره را می‌خواهیم چه کنیم ما؟ ما می‌خواهیم بین مشهد و قم [و] تهران برویم، طیاره سیصد و پنجاه میلیون دلاری - آخر من تصورش را نمی‌توانم بکنم - آن باید بدهد به ما! نفت ما را ببرد، این هم مال اینجا - همه جا همین طور است.
عاقبت حزب فراگیر رستاخیز!
وضع ما اینطوری است که الفاظ خیلی جالب «اصلاحات ارضی». چه بساطی، مثل‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>