مصاحبه
زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دولت نظامی - دولت آینده
مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو - تلویزیون ژاپن
سؤال: [دولت جدید نظامی در ایران سرکار آمده؛ آیا فکر می‌کنید تغییری در وضع داده خواهد شد و مانعی برای پیروزی دوستان شما در آنجا خواهد بود؟]
جواب: دولت جدید چیز تازه‌ای نیاورده؛ ایران مدتهاست با حکومت نظامی اداره می‌شودو حالا هم نخست وزیرْ نظامی است و وضع جدیدی پیش نمی‌آید و مردم به مقاومت خود ادامه می‌دهند و شکست دستگاه قطعی تر شده است.
- [الآن یک اتحاد جدید بین تمام نیروهای مخالف، در ایران به وجود آمده است. از یک طرف، در رأس مسلمانان شیعه شما هستید و بخشی هم چپهای افراطی هستند. آیا فکر نمی‌کنید این امر در آینده، موجب مشکلات داخلی بشود؟]
- خیر، چپها تعداد بسیار قلیلی هستند. در ایران سی و پنج میلیون مسلمان هستند که همه در خیابانها اسلام را داد می‌زنند. چه کسانی در مقابل این سی وپنج میلیون آگاه و معتقد می‌توانند بایستند؟ ما از این جهت هیچ مشکلی - که قابل حل نباشد - نداریم.
- [بعد از سقوط شاه، تصمیم شما و نظر شما در مورد دولتهای آینده چیست؟ و بخصوص موضع شما راجع به نفت؟]
- دولت آینده، دولت مستقل و بدون اتکا به سایر دوَل است. و برنامه این است که نفوذ دولتها و ابرقدرتها را از ایران قطع کنیم و نفت را که مال ملت است، در اختیار خود ملت بگذاریم و به کسانی می‌فروشیم که ارز به ما بدهند. ما نمی‌خواهیم نفت را نگه داریم؛ ما می‌خواهیم نفت را به کسانی که مشتری هستند بفروشیم و هر مشتری بهتری که یافتیم به او می‌فروشیم؛ و هرگز اجازه نمی‌دهیم آهن پاره به جای پول به ما تحمیل کنند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>