سخنرانی
زمان: 17 آبان 1357 / 7 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: جنایات پنجاه ساله پهلوی
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
تشبثات مختلف شاه برای اغفال مردم
آقایان شعار می‌دادند که «می‌کشیم دشمن خونخوار تو»؛ (1) این دشمن خونخوار من فقط نیست؛ اینها - این آدم و پدرش - پنجاه سال است که دشمن خونخوار ملت است! دشمن خونخوار استقلال کشور ماست، دشمن خونخوار آزادی ملت ماست، دشمن خونخوار مخازن سرشار ملت ماست، دشمن خونخوار فرهنگ ماست، دشمن خونخوار اقتصاد ماست، دشمن خونخوار نظامی ما و ارتش ماست، دشمن خونخوار همه اقشار ملت - دشمن خونخوار اسلام است، دشمن خونخوار علمای اسلام است، دشمن خونخوار فرزندان اسلام و ایران است.
حالا که ملت ما توجه پیدا کرده به این دشمنی، و این نهضت عظیم اسلامی برپا شده است، ایشان تشبثات مختلفی می‌کند. تا قبل از این شکوفایی نهضت، ایشان از دو راه تشبثات می‌کرد که راه بزرگش عبارت از آن حرفهایی [بود] که می‌زد و خطابه‌هایی که می‌خواند. و آن مطالبی که در کتابهایی که برایش تهیه کرده بودند مثل کتاب مأموریت برای وطنم، کتاب دیگرش - که اینها را دیگران نوشته بودند به اسم ایشان و ایشان هم این را منتشر کردند - و از این راه تبلیغات که ایران به واسطه ایشان، به واسطه «اعلیحضرت آریامهر» به کجا رسیده است! دیگر امریکا مثل «پدربزرگ» ما نیست که ما از او اطاعت‌