اسلامی را اجرا بکنیم در این ممالک، یا در مملکت خودمان که ایران است، آن وقت معلوم می‌شود که طرز حکومت چطور است؛ و شرایط حاکمی که اسلام گفته است این باید حاکم باشد، شرطش باید این باشد، آن باشد، آن وقت معلوم می‌شود که حاکم شرطش چی است؛ که اگر آن شرط را نداشت خودش از حکومت می‌افتد؛ بدون [استعفا] و بدون عزل، خودش معزول می‌شود، خودبه خود معزول می‌شود و ملت هم باید او را کنار بگذارند. [حرف‌] ملت چیزهای دیگر است، مطالب دیگر است. صحبت حقوق بشر است.
تعدی به بشر توسط مدعیان حقوق بشر
اینهایی که فرض کنید [از] حقوق بشر دم می‌زنند، بیشتر به بشر دارند تعدی می‌کنند. تمام آلات قتاله‌ای که اینها درست کرده‌اند و این جنگها را پیش می‌آورند در اقطار عالم، همینها هستند که قضیه حقوق بشر را، اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده‌اند؛ و اینها، همین فرانسه که قضیه اعلامیه حقوق بشر را [امضا] کرده، لکن با الجزایر چه کرد. الآن هم وقتی دستشان برسد، همین کارها را می‌کنند. امریکا هم مشغول است، شوروی هم مشغول است. مشغول اینند که بچاپند مردم را، ببلعند مردم را. منتها با اسماء مختلفه؛ که این اسماء مختلفه اسباب گول زدن مردم می‌شود. مردم باورشان می‌آید که مثلاً دولت شوروی، دیگر یک دولتی است که برای مردم کار می‌کند، کمونیست است، برای توده‌ها کار می‌کند. وقتی که درست ملاحظه کنید؛ می‌بینید نه، اینها قلدری شان بیشتر از جاهای دیگر است، بیشتر از جاهای دیگر تحقیر مردم می‌کنند. یکی از رؤسایشان گفته بود که باید بیایند چرتکه بیندازند ببینند که این افراد این مملکت چقدر کار می‌کنند، چقدر می‌خورند؛ اگر چنانچه کارکردش کمتر از خوردنش هست، باید بیندازیمش توی دریا. بریزمشان توی دریا؛ اینها، این بشر دوستها همچو اظهاری دارند.
ما را بازی می‌دهند
اینها همه‌اش صحبت است که ماها را بازی بدهند با اسماء مختلفه؛ و با مکتبهای مختلفی که دارند می‌خواهند اینها شرقیها را بازی بدهند؛ و هم بازی خورده ایم و همچو
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>