کنیم؛ بفهمانیم به این ملت که اینها با شما چه کردند، تا حالا، مذهب شما و دین شما را این جوری خواستند به دنیا معرفی کنند.
تبلیغات سوء در نشریات خارج
حالا هم گاهی وقتها گفته می‌شود این مسائل، با اینکه حالا دیگر نباید گفته بشود. حالایی که مملکت ایران و عرض می‌کنم روحانیین ایران و طبقات مختلف ایران در مقابل این سرمایه دارهای بزرگ و ممالک بزرگ و ابرقدرت ایستاده‌اند و دارند فریاد می‌زنند و آزادی می‌خواهند و نمی‌دانم، استقلال می‌خواهند، حالا هم گاهی می‌بینی که در یک روزنامه‌ای در خارج، از این مسائل غیر حقیقی گفته‌اند و می‌گویند و تبلیغات می‌کنند.
و اما این راجع به اصل خود روحانیت که اساسش انبیا - علیهم السلام - بوده‌اند و دنبالش هم آنهایی که دنبال انبیا بودند؛ و من حالا اگر برای شما بخواهم بگویم قیامهایی که از طرف روحانیت بر ضد سلاطین همین ایران ما شده است چند تا بوده است و چندتا از آنها را خود من یادم هست، این دیگر الآن من، نه حال گفتنش را دارم، نه وقت دیگر باقی مانده است.
اعلان جنگ پیامبران با ظلمه در قرآن
و اما راجع به اصل اسلام؛ این محتاج به این است که یک مطالعه سطحی از قرآن بشود. سند اسلام قرآن است. یک مطالعه‌ای از خود قرآن بشود، ببیند که قرآن یک جایی از آن هست که مردم را وادار بکند که در مقابل این سرمایه دارها، در مقابل این سلاطین سکوت کنند؟ این قرآن است که حضرت موسی را دعوت می‌کند که یاالله، پا شو برو این فرعون را دعوت کن، شاید قبول بکند. با او ملایم البته حرف بزن تا قبول کند (1) و این خداست که حضرت موسی را مأمور می‌کند که برود با فرعون چیز [مبارزه‌] کند. و

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>