منطق کارتر
در این تبلیغات کدام آزادی مردم دارند؟ در این تبلیغات که ایشان می‌فرمایند که «آزادی تندی»، «دموکراسی تندی» داده است! خیلی آزاد کرده مردم را، مردم حوصله شان سر رفته و فریاد می‌کشند، از باب اینکه زیاد «تند» است این مسئله! چپ و راست الآن اعتراض می‌کنند به شاه! اختلافشان این است که او آزادی می‌خواهد بدهد، اینها همه تخلف از او دارند می‌کنند، نمی‌خواهند! این داد و فریاد این مردم که توی خیابانها دارند فریاد می‌زنند که «آزادی و استقلال»، مقصودشان از آزادی؛ یعنی آزادی نمی‌خواهیم! آزادی و استقلال؛ یعنی ما آزادی نمی‌خواهیم! ما استقلال نمی‌خواهیم! شاه آزادی و استقلال می‌خواهد بدهد، مردم اینطور با او مخالفت کرده‌اند! منشأ این تعبیر این است، منشأ تعبیری که در روزنامه‌هاست، کارتر گفته است که ایشان چون آزادی تند قاطع دادند، منشأ اختلاف مردم و مخالفت چپ و راست با او همین معنی است که او آزادی قاطع داده. آزادی چون داده، از این جهت این احزاب سیاسی و نمی‌دانم این حزب کذا و کذا و جبهه‌های مختلف همه با او مخالف هستند که چرا تو آزادی دادی!؟ ملت هم با او مخالف است که چرا تو آزادی دادی!؟ این منطق کارتر است راجع به آزادی که ایشان به ملت داده‌اند.
اصلاحات ارضی و نابودی کشاورزی
و اما «مملکت مترقی»، که یک «جامعه مترقی» ایشان درست کرده! یک «مملکت مترقی» درست کرده! مملکتش را رو به ترقی دارد می‌برد! منشأ مخالفت هم در [گذشته این‌] بود! همان دوره اول سابقاً؛ باز منشأ مخالفت هم همین معنی است! در منطق آقای کارتر «ترقی» یک معنایی دارد که ماها نمی‌توانیم بفهمیم؛ و الّا مملکتی که هر جایش را دست بگذاری خرابی است؛ شما الآن هر جا این انقلاب سفیدی که ایشان می‌گویند، شما هر ماده از آن را که می‌خواهید بیاورید در مجامع انسانی بگذارید، ببینید که ایشان چه کرده است با این مملکت، با این بساطی که درست کرده است و ... آن قضیه به قول خودش دیگر ارباب و رعیتی در کار نیست! اصلاً ارباب و رعیتی از بین رفته! دهقانانند،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>