آزاد مردان و آزاد زنانند! این حرفهایی بود که آن وقتها مکرر می‌گفت، حالا هم اگر یک خرده رهایش کنند، می‌گوید. خوب، این دهقانان و این بیچاره‌ها همینها هستند که تمام هستی شان از بین رفته است. این «اصلاحات ارضی» همین است که اصلاً مملکت ما را بکلی زراعتش را سلب کرده. الآن شما زراعت دیگر ندارید. در مملکتتان؛ برای سی روز شما یا سی و سه روز شما در مملکتتان زراعتی هست که بتواند قوت مردم باشد، باقی آن نیست؛ باقی آن را باید از خارج بیاورید.
سپاهیان انقلاب سفید، مأموران گمراهی
آن چیزهای دیگری که مثلاً سپاه دانش، سپاه چه، سپاه دین، این را همه مردم می‌دانند که این سپاه دانش برای چه رفته توی دهات و قصبات. اینها همه‌اش برای ثناخوانی برای ایشان است؛ همه‌اش برای ترویج باطل است؛ همه‌اش مأمور این هستند که این مردم را عقب نگه دارند؛ این مردم را تبلیغات بکنند که این مردم همه تابع شاه باشند و «چه امر خداوند و چه امر شاه» منطق مردم باشد. تمام این کارهایی که این آقا کرده است برای این مملکت، اینها را برگردانده است به عقب، عقبِ عقب.
نمی گذارند اینها که یک فرد لایق در مملکت ما پیدا بشود. اینها از آدم می‌ترسند؛ می‌ترسند که یک آدمی پیدا بشود لایق و مقابلشان بایستد که چرا، چرا این کار را می‌کنید؟ اینکه وکیل نمی‌گذارند ما داشته باشیم، برای این [است‌] که اگر ما وکیل داشته باشیم مقابلشان می‌ایستد می‌گوید: چرا؟ دولت بخواهد یک غلطی بکند، استیضاحش می‌کنند؛ شاه هم بخواهد یک غلطی بکند، خوب به او می‌گویند، به او اعتراض می‌کنند، استیضاحش می‌کنند، اعتراض به او می‌کنند. البته که نمی‌گذارد مردم وکیل به مجلس بفرستند.
نفوذ امریکا در همه شریان کشور
این مملکت مترقی و اجتماع مترقی! این کجاست آخر که ما نمی‌دانیم، اطلاع نداریم بر آن؟ کجای این مملکت را ایشان آباد کرده است؟ جز اینکه یک پایگاه‌هایی برای دیگران در این مملکت درست کرده است؛ جز اینکه مملکت ما را مورد تسلط دیگران‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>