دلیل کسر بودجه
اینکه می‌بینید هی فریاد می‌زنند از اینکه بودجه کم است، کسر آمد، نه این است که درآمد ایران کم است، درآمد ایران زیاد است لکن دستهایی در کار است که نمی‌گذارد تأمین بشود. خورنده‌هایش زیادند! نفت الآن یک بودجه بسیار زیادی است و یکی از خیانتهایی که الآن شاه بر ملت ما می‌کند این است که این ذخیره‌ای که باید برای سالهای بسیار طولانی برای نسلهای آتیه محفوظ بماند و زندگی بکنند با همین ذخایر، این آدم می‌خواهد که در ظرف بیست سال، سی سال همه‌اش را به حلقوم امریکا بکند و در ازایش هم چیزی دریافت برای منفعت ملت نکند. اینکه کسر می‌آید بودجه، برای - یکی‌اش برای - همین معناست که این بودجه خورده می‌شود. شما ملاحظه می‌کنید که هجده میلیارد دلار پول نفت را اسلحه خریدند! هجده میلیارد دلار اینها اسلحه خریدند و باز هم می‌خرند؛ اگر مهلتشان بدهند باز هم خواهند خرید. و این اسلحه‌ها چی هستند؟ خیال می‌کنید که ما محتاج به هجده میلیارد اسلحه هستیم برای تنظیم امورمان؟ خیر مسئله اینها نیست. چون رقیب امریکا که شوروی است توجه دارد به مسائل، اینها به عنوان اینکه ما پول نفت را داریم تحویل می‌دهیم - به این عنوان - همین اسلحه‌هایی که هیچ به درد ایران نمی‌خورد می‌آورند در ایران و پایگاه برای خود امریکا درست می‌کنند؛ یعنی نفت ما را می‌خورند و به جای آن برای خودشان پایگاه درست می‌کنند! به اسم دادن پول نفت، برای خودشان پایگاه درست می‌کنند. اگر پول نفت را به ما ارز می‌دادند و پولش را می‌دادند، زیادتر بود از اداره دولت و اداره ملت. این پولها برای ملت ما کافی است، منتها آنقدر خورده می‌شود. آنقدرش که امریکا می‌برد و عوضش آهن به ما می‌دهد، آهنی برای خودش نه برای ما! یک مقداری هم که داده می‌شود به حلقوم آقای محمدرضاخان و عائله، آن کسانی که به او مربوط هستند و آنهایی که می‌خواهند خدمت به او بکنند و مردم را می‌کشند برای حفظ او؛ که می‌گویند شصت هزار نفر - اینطور نوشته بودند - شصت هزار نفر اینهایی هستند که مربوط به عائله سلطنتی هستند! مربوطین به عائله سلطنتی یعنی آنهایی که باید از این سفره بخورند! بخورند و کار نکنند، بخورند و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>