حرف غیرمنطقی است؟! شما می‌گویید که نخیر، شما بروید همه سر جای خودتان بنشینید و تماشا کنید و چماق به دستان بیایند و بزنند و بکشند و چه، و شما هیچ حرف نزنید! اینها هم که رفتند اعتصاب کردند همه باید ... این چماق به دستان واجب القتلند؛ همه‌شان را باید کشت. هرکس پیدا کند این چماق به دست هایی که مفسد فی الارض هستند و در زمین دارند فساد می‌کنند، هر که یکی از اینها را پیدا کرد بکشد او را. ما که می‌گوییم دفاع از مملکتمان می‌خواهیم بکنیم، دفاع از خودمان می‌خواهیم بکنیم، ما میزان ندارد حرفمان، اما شما که می‌گویید که چماق به دستها هر کاری کردند شما حرف نزنید، میزان دارد حرفت؟!
همزمانی حمایت کارتر و کشتار شاه
بعضی از آقایان بررسی کرده بود - برای من هم نوشته بود - همین جا بررسی کرده بود که هر دفعه که کارتر پشتیبانی اعلام کرده، فردایش کتک بوده! فردایش کشتار بوده! نوشته است در تاریخ کذا پشتیبانی اعلام کرد، قتل کذا واقع شد. در همین تاریخ هم بعد از عاشورا پشتیبانی اعلام کرد، قتل عام محمدرضا برپا شد! شمایی که با کشتار، با پشتیبانی خودت قتل عامها را فراهم می‌کنی، دلگرمی به یک قاتل جانی بِالذات می‌دهی، پشتیبانی از یک آدم جانی می‌کنی، تو بی‌میزان نیست کارهایت اما ما که می‌گوییم چرا، بی میزان است؟! عوض کنید خودتان را.
در هر صورت، گرفتاری ما یکی و دوتا نیست. خوب الآن مملکت ما گرفتار به دست این آدم است و گرفتار به پشتیبانی این دولتها، لکن اطمینان داشته باشید که دیگر تمام شده این حرفها، گسیخته شده همه این حرفها [ان شاء الله حضار]. ان شاء الله.
امید است خدای تبارک و تعالی به همه‌تان توفیق عنایت کند و به ملت ایران سلامت و توفیق عنایت کند، به اسلام و مسلمین نصرت عنایت کند. [آمین حضار]
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>