مصاحبه
زمان: 22 دی 1357 / 13 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: مسائل عمومی ایران
مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون ای. بی. سی امریکا
سؤال: [حضرت آیت الله، شاپور بختیار مخالف شاه است. چرا مخالف شاپور بختیار هستید؟]
جواب: اولاً بختیارمخالف شاه نیست. اومی خواهد شاه رانگه دارد. ایشان با امریکا بند و بست دارد. وثانیاًبرفرض اینکه مخالف شاه باشد خودش مخالف قانون است. مجلسین مخالف قانونند و شاه هم مخالف قانون است. از این جهت ما مخالف او هستیم.
- [به نظر می‌رسد که سیاست امریکا در ایران تغییرات عمده‌ای پیدا کرده و امروز معتقدند که شاه باید برود. با توجه به این تغییر عمده‌ای که در سیاست امریکا در مورد وضع شاه پیدا شده، آینده روابط امریکا و ایران را چه جور می‌بینید و نظرتان چیست؟]
- تا رژیم بکلی از بین نرود و ما حکومت اسلامی را آنطور که می‌خواهیم مستقر نکنیم نمی‌توانیم راجع به روابط با امریکا به طور قطع صحبت کنیم. لکن احتمال می‌دهیم که اگر امریکا با ایران روابط حسنه داشته باشد، ایران هم با او روابط حسنه خواهد داشت.
- [شما هم احساس می‌کنید که شرایط فعلی خط سیاست امریکا در جهتی است که شما را راضی کند؟]
- تاکنون احساس نکرده‌ام.
- [تحت یک حکومت اسلامی، به نظر شما باز هم ایران می‌تواند به امریکا نفت بفروشد؟]
- در صورتی که امریکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به حال خودش بگذارد و به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت ایران نداشته باشد، امریکا هم یکی از مشتریهایی است که نفت به او داده می‌شود.
- [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامی مشخص تر بیان کنید.]
- دولت اسلامی که ما می‌خواهیم یک جمهوری است که به آرای ملت درست می‌شود و