است، الآن یک مملکت است که دارد می‌گوید شاه نه، رژیم سلطنتی نه، اسلام آره. یک مملکت است. با یک مملکت نمی‌تواند هیچ قوه‌ای طرف بشود؛ و لهذا می‌بینید که هی مهره مهره می‌آورند می‌گذارند که بلکه بتوانند یک کاری بکنند و نمی‌شود.
شناسایی عاملان کودتای احتمالی
اینها دیدند که امریکا، یعنی کارشناسهای امریکا، کارشناسهای امریکا دیدند که حکومت نظامی کار را بدتر کرد، دولت نظامی کار را از آن هم بدتر کرد، حالا می‌خواهند فرض کنید طرح بدهند که کودتای نظامی! کودتای نظامی مگر غیر از نظامی است؟ کودتای نظامی معنایش این است که باز یک نظامی می‌آید سرِ کار و باز یک خرده زیادتر مردم را می‌کشند. مردم که ایستادند برایش، مقابلش! اینها باید، این کودتاچیهایی که احتمال من می‌دهم که بکنند - احتمال است ولی بعید به نظر من می‌آید - اینها باید بدانند که ما اینها را شناختیم. اینها باید بدانند که نمی‌توانند خودشان را هیچ جا غایب کنند. اگر یک همچو غلطی بکنند نمی‌توانند اینها فرار کنند؛ هر جا بروند انتقام می‌کشیم. این را بدانند. عاقل بشوند، عقل داشته باشند، دستشان را آلوده نکنند به همچو کثافتکاری. تا حالا هر چی کثافتکاری کردند کردند، از این به بعد اینطور نکنند. خیال نکنند که نمی‌دانیم چه کسانی هستند، اینها را ما می‌شناسیم، ملت هم خواهد شناخت. بعید می‌دانم که امریکا اینقدر بی‌عقل باشند، کارشناسهایشان اینقدر بی‌عقل باشند که آنجا سرشان به سنگ بخورد، باز دوباره بروند دوباره سرشان به سنگ بخورد، باز دوباره بروند. نمی‌شود این. این هم یک نقشه است که می‌گویند اینها دارند که به نظر من بعید می‌آید.
توطئه حمله به ارتش و کشتار مردم
یک نقشه ثالثی، که شیطنتش بیشتر است و احتمالش هم بیشتر است، این است که می‌گویند اینطوری خیال کرده امریکا، باز طرح را داده که اگر شاه برود، یک دسته‌ای را از این اشراری که دارند اینها، اینها را بیاورند به اسم ملت و هجوم کنند به ارتش و به‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>