- [آیا شما یک مخالفتی را عنوان می‌کنید که نمونه یک دولت سوسیالیستی برای ایران است یا دولت شما اصالت انسانی خواهد داشت برپایه اصول مذهبی؟]
- دولت ما دولتی است اسلامی که قوانین اسلامی را به اجرا درمی آورد. قوانین اسلام قوانین انسان ساز است و انسان را در مقام انسانی به اوج خود خواهد رساند و جوابگوی نیازهای مادی نیز خواهد بود.
- [اگر فرض شود که شما در رأس دولت قرار بگیرید، روابط خود را با غرب چگونه پیش بینی می‌کنید؟]
- من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم. غرب و شرق برای ما فرقی ندارد. اصلْ منافع ملت ایران است که باید به بهترین وجه رعایت شود. اگر غرب و شرق احترامات لازمه را نسبت به ملت ایران رعایت نمایند ما هم به همان گونه با آنان رفتار خواهیم کرد.
- [آیا تغییری در اتحاد شما با امریکا رخ خواهد داد؟]
- ما با ملت امریکا روابط دوستانه داریم و با دولت امریکا روابطی برقرار می‌کنیم که به نفع ملت ایران باشد.
- [آیا تغییری در سیاست ارتش اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ایران دیگر تسلیحات پیچیده نخواهد خرید؟ آنچه که تاکنون با پول نفت می‌خریده است؟]
- هرگز! ارتش ایران هیچ گاه احتیاج به اسلحه‌های کنونی ندارد. مستشاران نظامی امریکایی بر ارتش ایران سیطره دارند. ما ارتشی مستقل تشکیل خواهیم داد و زوایدی را که به درد ارتش و مملکت و مردم ایران نمی‌خورد حذف خواهیم نمود. ما نفت را به هر کشوری که صلاح دانستیم می‌فروشیم و در مقابل پول می‌گیریم نه اسلحه‌هایی که اصلاً به درد ارتش ما نمی‌خورد و ارتش را دربست در اختیار بیگانه قرار دهد.
- [آیا فکر می‌کنید این تغییرات در روابط شما با سایر کشورهای عضو اوپک اثر نخواهد گذاشت؟]
- متخصصین صالح، جریانات مربوط به اوپک را مورد مطالعه قرار خواهند داد و بعد تصمیم لازم را اتخاذ خواهند نمود. ما گول نامها و عناوین را نمی‌خوریم. هر چه به نفع ملت است آن دنبال می‌شود.
- [آیا هیچ شانسی هست که ایران جدید تحت الهام رهبری شما نظری به شوروی برای موازنه با امریکا
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>