بدهند به اینکه نه، ما هر چه ملت بگوید قبول داریم و هر چه که ملت بگوید ما ردش نمی‌کنیم، و ما هم تابع ملت هستیم و آزادی! اگر شما تابع ملتید، این ملت؛ این ملت ایران. این ملت ایران که سر تا پای ملت ایران ... غیر این ده - بیست تا یا پنجاه تا یا صد تا چماق به دستی که شما پول به او می‌دهید، یعنی اینهایی که پول باید بدهند به او، می‌دهند و می‌اندازندشان به جان مردم. یا زن و بچه مثلاً آن کارمندی که تحت نظر آنها هست می‌آید و شعار می‌دهد، آن شعار مفتضح که خودشان هم خجالت می‌کشیدند! (1) آن یک شعار بود، این هم یک شعار. این سرنیزه آورده اینها را؟! اینها ملت نیستند؟! این شعارهایی که الآن همه دارند می‌گویند که «مرگ بر این سلطنت»، همه دارند می‌گویند مرگ بر فلان مرد، (2) اینها ملت ایران نیستند؟ اینها هم باز از آن طرف مرزها با شناسنامه اشتباهی وارد شده‌اند؟! این آقایان همه با شناسنامه اشتباهی وارد شده‌اند؟! اینهمه مردم که توی اینجا هستند و هر روز هستند با شناسنامه [جعلی است‌]؟! اینهمه مردم دهات و شهر و همه اینها که فریاد می‌زنند که ما نمی‌خواهیم این سلطنت فاسد را، اینها همه از آن طرف مرزها با شناسنامه [جعلی‌] وارد شده‌اند؟! باید دست بردارند. اگر واقعاً اینها برای ملت دلسوز هستند بروند کنار.
ناآرامی و اغتشاش از مأموران دولت غیر قانونی
شما دیدید که دیروز اینهمه جمعیت، امروز هم اینهمه جمعیت از این طرف شهر تا بهشت زهرا رفتند و آنهمه اجتماع بود، یک خلاف قانون، یک خلاف عدالت، یک کار خلاف اینها کردند؟ اگر کردند بگویید. چطور می‌شود که گاهی وقتها این کارها واقع می‌شود؟ برای این می‌شود که یکوقت مأمورها بیرونند از این جمعیت، می‌بینند نمی‌توانند توی این جمعیت بایستند [چون‌] اینها را غرقشان می‌کنند؛ آن وقت هیچ ناراحتی واقع نمی‌شود، ناآرامی نیست، تظاهر آرام، رفت و آمد آرام، همه چیزهایش‌