من راجع به قوای انتظامیه مطلقاً، چه ژاندارمری، چه شهربانی و چه ارتش، نسبت به این اشخاصی که در خدمت اسلام هستند [درباره‌] این افراد، سفارش کرده‌ام و باز هم ان شاء الله سفارش می‌کنم.