حکم
زمان: 15 اسفند 1357 / 7 ربیع الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: اموال هژبر یزدانی
مخاطب: حاج طرخانی، علی
بسمه تعالی
7 ع 2 99
جناب آقای حاج علی حاج طرخانی - ایّده الله تعالی
جنابعالی به اتفاق آقایان حاج اسدالله عسکراولادی و حاج حبیب الله شفیق مأموریت دارید که آنچه از دارایی و مستغلات و زمینهای کشاورزی و تأسیسات دامداری به نام هژبر یزدانی (1) می‌باشد، همه را در اختیار گرفته و حفاظت کنید و آنچه را ممکن است فروخته و به صورت نقد درآورید و در حسابی به نام سه نفری واریز نموده تا بعداً در مورد آن تصمیمی اتخاذ شود.
روح الله الموسوی الخمینی