سخنرانی
زمان: 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399
مکان: قم
موضوع: تحول روحی ملت
حضار: رؤسای دفاتر ازدواج و طلاق تهران و حومه، و هیأت مدیره این مجمع
بسم الله الرحمن الرحیم
بسیج اقشار ملت برای آبادانی کشور
من از شما آقایان متشکر هستم که تشریف آوردید و از نزدیک ملاقات می‌کنیم. آنچه بوده است گذشت و ما امروز باید فکر آینده باشیم. آینده یک مشکلاتی است که [حل آنها] بر عهده همه اقشار ملت است. خرابیهایی که تاکنون شده است در ظرف این پنجاه و چند سال بیشتر، و قبل از آن هم 2500 سال، این خرابیهایی که شده است و یک کشور خراب از هر جهت - از جهت فرهنگی، از جهت اقتصاد - این وراثت مانده است برای ما.
و هیچ قشری تنهایی نمی‌تواند این خرابیها را آباد کند؛ همان طوری که در شکستن این سد بزرگِ طاغوتی نمی‌توانست یک قشر، دو قشر این عمل را انجام بدهد. وقتی که همه اقشار ملت با هم شدند و همه تحت لوای توحید و اسلام عمل کردند، این امر محال - به حَسَب نظر اشخاص - ممکن و واقع شد؛ محال به نظر خیلیها می‌رسید که بشود این سلطنت طاغوتی را شکست، با آن ابزار و سلاحهای مدرنی که خودشان داشتند و دارند و با آن پشتیبانیهایی که از [سوی‌] ابرقدرتها مثل امریکا و غیره می‌شد، یک مطلب غیر ممکن - به حَسَب عادت - به نظر می‌رسید؛ لکن این، غفلت از اراده الهی بود. غفلت بود [؛ چرا] که هر غیر ممکن، به نظر ما، با اراده حق تعالی واقع خواهد شد؛ و من این مطلب را مستند به شخص نمی‌دانم، مستند به ملت نمی‌دانم. یک تحولی در این ملت پیدا شد با دست خدای تبارک و تعالی.