دروغ پردازیهای بنگاه خبری استعمار
من از شما تشکر می‌کنم که برای همدردی ما تشکیل یک انجمن دادید و می‌خواهید که مطالب ما را برسانید. ما در دنیا مظلوم هستیم برای اینکه دنیا طرفدار شاه ظالم بود و تمام دولتهای خارجی - مگر کمی از آنها - طرفداری می‌کردند و از ظلم و ستم او پشتیبانی می‌کردند. ملت ما الآن هم مظلوم است برای اینکه نویسندگان خارج به طوری وجهه این انقلاب را جلوه دادند در خارج و به طوری دروغ گفتند و شایعه پراکنی کردند که ملت ما را غیر از آن که هست و غیر از آن که می‌بینید، جلوه دادند در روزنامه‌های خارج؛ از جمله چیزهایی که نوشتند این است که اینهایی که کشته می‌شوند و اعدام می‌شوند، از زیر خاک بیرون می‌آورند مردم و تکه تکه می‌کنند! ... شما در تمام ایران تفتیش کنید اگر یک نفر یک همچو کاری برایش شده است، آنها حق دارند بگویند [: نسبت به‌] همه شده است! لکن من می‌دانم نویسنده‌های خارج اکثرشان - یا بسیاری‌شان جیره خوار همین دستگاهها هستند. اینها دیدند که ملت ایران به واسطه قدرت ایمانی که داشتند نهضتی ... کردند [که در نتیجه آن‌] دست اربابها کوتاه شده است و دست آنهایی که منافع را به اینها واصل می‌کردند کوتاه شده است، اینها برای انتقامجویی یا برگرداندن اوضاع سابق، برای نفع خواهی دست به این تبلیغات زدند.
تمام این تبلیغات، برخلاف واقع است. شما می‌بینید که اینجا احکام اعدام برای [چه‌] اشخاصی صادر می‌شود؛ خوب است که این اشخاص را و پرونده این اشخاص را ملاحظه کنید ببینید که این اشخاص که حکم اعدامشان صادر شده و اعدام شده‌اند آیا یک نفر کشتند؟ آیا ده نفر کشته‌اند؟ آیا یک ملت را بیچاره کردند؟ اینها تمام ملت ایران را بیچاره کردند و در ظرف پنجاه سال همه را در تحت فشار قرار داده‌اند اینها جنایاتی به این ملت کردند که اگر ... دادگاهها نبود خود ملت می‌ریختند و آنها را می‌کشتند! دادگاهها کنترل کردند عواطف ملت را، ملتی که در خیابانها جوانهای خود را با امر امثال‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>