اینها به خون آغشته دیده؛ با امر همین شاه و با امر همین هویدا (1) و با امر همین (2)) 48 (و امثال اینها. طاقت ندارد که اینها را زنده ببیند.
مدعیان حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها
اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند و حالا برای امثال هویدا سینه زنی می‌کنند و اظهار تأسف و تأثر می‌کنند، (3) اینها آیا طرفدار حقوق بشرند یا طرفدار مملکتها و حکومتهای ابرقدرتند؟
اگر اینها طرفدار حقوق بشرند چه شد که در مدت پنجاه سال این بشر در اینجا زیر شکنجه بود، [در معرض‌] اعدام بود، این بشری را که در اینجا با تاوه سرخ می‌کردند و بشری را که پای او را می‌بریدند با اره، اینها نفس نکشیدند؟ امروز نفس می‌کشند و امروز تبلیغات می‌کنند؟! مگر اینها که کشته شدند بشر نبودند؟ مگر اینها حقوق نداشتند؟ مگر حق بشر این نیست که اگر کسی کسی را کشت قصاص بکند؟ این حق بشر است، حق اشخاصی است که از اولاد او یا از بقایای اوست که قصاص کند از اینها. لکن عمده این است که این جامعه‌های حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها هستند با اسم «حقوق بشر»؛ این جامعه‌هایی که برای حقوق بشر فریاد می‌زنند می‌خواهند حقوق بشر پایمال بشود، این روزنامه نویسها و مطبوعاتی که به اسم بشردوستی انتشار این اکاذیب را می‌کنند، اینها در خدمت ابرقدرتها هستند، اینها حقوق بشر را پایمال می‌کنند.
رسوا نمودن دستگاه‌های دروغ پراکنی
من از شما جمعیتی که الآن در ایران برای بررسی اوضاع ملت ما و اوضاع کشور ما تشکیل جلسه داده اید - بعد از تشکر - خواستارم که شما اوضاع ایران را بررسی کنید و آنطور که هست منعکس کنید. بررسی کنید که آیا این مردم در اینجا دارند قتل عام می‌کنند؟ این مردم از گورستانها بیرون می‌کنند اجساد را و تکه تکه می‌کنند؟! مردم دارند.