آتش می‌زنند؟! این را بررسی کنید ببینید که قضیه، قضیه انتقامجویی به معنای غیر انسانی است؟ یا خیر، دادگاه‌هایی است که بعد از اینکه جرمهای اینها - همه - ثابت است و همه جرمهای زیاد دارند، اینها محکوم به اعدام هستند. [و] اگر این دادگاهها نبود و اگر جلوگیری از این مردم به واسطه دادگاه نبود، آن وقت مردم خودشان قیام می‌کردند؛ برای اینکه آنهایی که کشتار عمومی کردند در یک ملتی، آنهایی که قضیه ... را پیش آوردند و در آبادان یک دسته بزرگی، قریب چهارصد نفر آدم را سوزاندند، (1) اینها را دارند اینها اعدام می‌کنند نه اینکه اشخاص عادی را. اشخاص عادی را شما ملاحظه می‌کنید که تاکنون قریب هفتصد نفر، ششصد نفر آزاد شدند ... برای اینکه جرمهایشان کم بوده است. و همین طور کسانی که جرمهایشان کم است اینها را آزاد می‌کنند. آنهایی که محکوم به حبس می‌شوند یا محکوم به اعدام می‌شوند، آنها اشخاصی هستند که دارای جرمهای بزرگ بودند. در روزنامه‌های خارجی شماها اینطور انعکاس شده است؛ و این اسباب این شده است که ملت ایران به خارجیها بدبین بشوند، به واسطه این روزنامه نویسها و به واسطه این مدعیان حقوق بشر.
شما روشن کنید آنها را، و به مردم ایران هم اطلاع بدهید که اینها یک مردمی هستند که طرفدار حقوق بشر نیستند، طرفدار حق ابرقدرتها هستند. اینها از آن مردم شریف اروپا نیستند؛ اینها یک دسته جیره خوار هستند. در هر صورت من از شما تشکر می‌کنم که در این مسائل مشکل ما بنا دارید که به ملت ما کمک کنید، و کمک تبلیغاتی از بزرگترین کمکهایی است که الآن از شما ... ممکن است. من از شما باز هم تشکر می‌کنم. خداوند حفظ کند شما را.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته