تشکر می‌کند و می‌گوید که دعا کنید که بچه دیگر من هم اگر بخواهد شهید بشود! این تحولی که در روحیه مردم پیدا شد و این جهت ایمانی که در مردم پیدا شد، این مسئله را جلو برد. دیگر جوانهای ما از این تانکها نمی‌ترسیدند. این قم مرکز جنگ بود. در این خیابان «چهارمردان» (1) مرکز جنگ بود. جنگ بین جوانها که هیچ چیز نداشتند ولی کم کم یاد گرفتند و درست کردند و با تانکها و با توپها و با آن بساط قلدری که بود [جنگیدند] و الحمدللَّه پیش بردند.
ضایعه شهادت مطهری و موج سراسری
مملکت مال خودتان است الآن؛ هیچ کس در آن دخالت ندارد. آزاد هستید. لکن باید برای ساختن این مملکت هرکس، در هر جا هست، فعالیت بکند یعنی هر فرد هر فرد ما - خیال نکند از او کاری برنمی آید؛ این فردْ، فرد است، راست است تنهایی نمی تواند، اما هر فرد با فرد وقتی که همه کار کردند، از همه کار می‌آید؛ چنانکه از یک یک فرد نمی‌شد این سد شکسته بشود، از یک گروه نمی‌شد؛ وقتی همه با هم شدند شکستند. ان شاء الله خداوند همه شما را حفظ کند. و باید از این چیزها هم هیچ ابداً - ما باک نداشته باشیم که از ما آدم کشته می‌شود. این اسلام از اول اینطوری پیدا شده که هی شهید داده و جلو رفته، [دائماً] شهید داده و جلو رفته. زمان پیغمبر هم همین طور بود. در «احُد» (2) آنقدر آدم از اینها کشتند و در سایر جنگها آنقدر از مسلمین کشته شدند لکن هیچ باک نداشتند. کشته می‌دادند و یک قدم جلو می‌رفتند؛ باز کشته می‌دادند یک قدم جلو می‌رفتند. و بحمدالله حالا وضع جوری شده است که ما یک کشته که می‌دهیم یک موج پیدا می‌شود سرتاسر ایران و در خارج ایران. در خارج ایران هم قضیه فوت مرحوم آقای مطهری (3) - که انصافاً یک ضایعه‌ای برای ما بود و برای همه ایران- آنطور که می‌دانید همه جاهای دیگر هم هست که رادیوها اطلاع می‌دهند که در پاکستان در کجا،