بیانات
زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: لزوم ایجاد تحول روحی - اسلامی
[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
... حالا باید شما کشور خودتان را مثل منزل خودتان بدانید؛ همان طوری که هر شخصی منزل خودش را وقتی می‌خواهد نظر بکند یک نظر خاصی نسبت به منزل خودش دارد، شما حالا باید نسبت به کشورتان یک همچو نظری داشته باشید. من از خدای تبارک و تعالی توفیق همه شما را خواستارم؛ و امیدوارم که در هر پستی که هستید یک تحول روحی پیدا بکنید؛ یعنی یک تحول اسلامی. وقتی که یک تحول روحی - اسلامی پیدا شد، آن وقت انسان دیگر نسبت به کشور خودش خیانت نمی‌کند؛ و نسبت به برادرهای خودش با محبت است؛ و به کارهایی که به او محول می‌شود با علاقه است. و ان شاء الله خداوند تأییدتان کند که در این وقتی که ما احتیاج داریم به یک وحدت کلمه، این وحدت کلمه را حفظ کنیم. و امید است که این ریشه‌ها یکی بعد از دیگری فتح بشوند و تصفیه بشود؛ و مملکت یک مملکت اسلامی به همه معنا باشد؛ و احکام اسلام ان شاء الله جریان پیدا بکند. خداوند همه‌تان را ان شاء الله تأیید کند.