پیشی می‌گرفتند، این روی همین ایمان راسخ به این بوده است که شهادت یک مطلبی نیست که انسان بکلی از بین برود تا دیگر غیر از این خبری نباشد. شهادت از این عالم منتقل شدن به یک عالم بالاتر، نورانیتر؛ همه چیزش از اینجا بهتر.
بنابراین ما الآن تکلیف همه‌مان این است که همه‌مان پاسدار اسلام هستیم، همه سرباز اسلام هستیم، و همه باید در این زمانی که قشرهای مختلفی در بین مردم افتاده‌اند و مفسده می‌کنند و می‌خواهند نهضت ما را متوقف کنند یا به عقب برگردانند، همه ما تکلیف داریم که جدیت کنیم که این نهضت جلو برود، و ان شاء الله اسلام به آنطوری که باید، پیاده بشود، و همه نواقص به واسطه اسلام از بین برود.
من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما جوانها را می‌خواهم، و تشکر می‌کنم از این قوه اراده، از این قدرت بازو، از این زحماتی که شما در راه اسلام می‌کشید. خداوند همه شما را حفظ کند و به سعادت دو دنیا برساند ان شاء الله.