کشور، و ملت احتیاج دارد و اسلام امر فرموده است - آنجاها - انسان باید جلو برود. و لهذا، ما هیچکداممان الآن حق نداریم کنار برویم. خوب، من هم با این سنّ پیرمردی، میل دارم که بروم استراحت کنم؛ اما الآن تکلیف این نیست. من الآن دائماً مشغولم، استراحتم هم کم است، حالم هم خوب نیست، لکن تکلیف الآن اینطور است. آقایان هم هر کدام دلشان می‌خواهد، بروند استراحت کنند! استراحت بهتر است! اما تکلیفشان این نیست. خوب، آقا اینطور مجهز هستند، همه باید اینطور باشید.
در هر صورت امروز وقت این است که باید مشکلات را نشست حل کرد؛ نه پشت به مشکلات کرد. حالا که مشکل است من باید بروم؟! نه، این را ما نمی‌توانیم بگوییم. پیشنهاد را باید بکنید به همان آقایانی که عرض کردم؛ به ستاد ارتش است؛ باید بروید آنجا با آن [گفتگو کنید]. عَلی‌ایّ حال، آن مقداری که از من است این است که به آنها هم سفارش بکنم [که‌] کرده‌ام. آمده‌اند اینجا و به آنها همین طور صریح گفته‌ام که هر کدام نمی‌توانید، بروید کنار؛ و هر کدام هستید باید کار بکنید. و اگر چنانچه از این به بعد ما ببینیم که باز اسلحه وارد می‌شود از خارج، یا در بین راه دزدی می‌شود، آنی است که مربوط به ژاندارمری است؛ شما که رئیس ژاندارمری هستید مسئول هستید. آنی که مربوط به ارتش است، شما که رئیس ارتشید مسئول هستید. و این را من به صراحت گفتم؛ و همین طور هم هست.
بازیگران پشت جبهه
ما امروز باید همه‌مان با هم دست به هم بدهیم که این یک عده‌ای که مخالف با نهضت هستند، مخالف با کشور هستند، مخالف با مصالح کشور هستند، اینها را عقب بزنیم. اینکه شما اول کلامتان می‌گویید که همه این گروهها موافقت کردند، این را من نمی توانم قبول بکنم. این گروه کمونیستها، این گروه توده ایها، اینها پشت جبهه بودند؛ هیچ وقت اینها در جبهه نمی‌آمدند نشان بدهند، کی از آنها کشته شده؟ ما نشان می‌دهیم، ما قبرستانها از کشته داریم. اینها کشته‌های ماست. آنها نمی‌توانند نشان بدهند؛ برای اینکه‌