سخنرانی
زمان: 25 اردیبهشت 1358 / 18 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: توطئه‌های گروهکها
حضار: کارگران و صاحبان کوره پزخانه‌های تهران و حومه
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنی با گروهکها
حالا ما از این جمعیتی که با صورتهای مختلف افتاده‌اند توی مردم، نمی‌گذارند شما کارتان را انجام بدهید، ما از اینها می‌پرسیم، که خوب، ما می‌خواهیم برای ضعفا، برای آنهایی که خانه ندارند، برای آنهایی که نمی‌توانند خانه تهیه کنند، برای این زاغه نشینهای اطراف تهران - که وضعشان اینطوری است - می‌خواهیم خانه درست کنیم؛ آقایان هم می‌خواهید که کمک کنید و یک طوری آنقدری که بتوانید تخفیف بدهید و کمک بکنید. اینها چه می‌گویند؟ اینها دلسوز ملت‌اند؟ اینها «فدایی» (1) ملتند؟ اینها برای ملت می‌خواهند کار بکنند؟ خوب، اگر برای ملت می‌خواهید کار بکنید، ما داریم کار می‌کنیم؛ بیایید شما هم کمک بکنید.
فخارها دارند عمل می‌کنند و تخفیف می‌دهند؛ خوب، شما بیایید کمک کنید، بیایید تبلیغ کنید، بیایید به این کارگرها بگویید که خوب، حالا که می‌خواهند برای مستمندان کار کنند، شما زیادتر [کار] بکنید، کمتر مزد بگیرید.
شناختن خیانتکاران
اینها خائنند آقا! اینها دستشان - دست اربابانشان - از مملکت ما کوتاه شده، می‌خواهند که دست آنها را باز بکنند؛ و الّا یک مسئله ملی، یک مسئله‌ای که برای طبقه ضعیف است - خانه سازی برای طبقه ضعیف است؛ برای ثروتمندها که کسی خانه