را می‌کردند؟ یا خیر، می‌خواستند این ملت رفراندم را نکند و آشوب باشد و حکومت باز همان حکومت سابق باشد یا شبیه به آن باشد؟! والّا رفراندم یک امر ملی بود که همه ملت می‌خواستند. و ما دیدیم که نود و نه و نیم درصد ملت رأی دادند و نیم درصد تقریباً - رأی مخالف داد. در صورتی که همه اقشارشان با هم جمع شدند و رأی مخالف دادند، نیم درصد بود! یک چیزی که همه ملت می‌خواستند چرا اینها جلوگیری می‌کردند؟ یا حالا برای مستضعفین می‌خواهند خانه درست بکنند؛ (1) مردم می‌خواهند خانه درست کنند. زنها پولهایشان را دادند، زر و جواهراتشان را، اقشار مختلف و زیادی از خانمها آمده‌اند آن چیزهایی که در عمرشان ذخیره کرده‌اند، حالا برای این مستضعفین دارند می‌دهند که خانه بسازند. اینها افتاده‌اند توی مردم با اقسام مختلفه برای جلوگیری از اینکه نشود این کار! چرا نشود؟ این مضر به حال مردم است؟! این برای آنهایی که شما می‌گویید ما برای آنها می‌خواهیم کار بکنیم، این برای آنها کار نیست؟!
توطئه در راه بازگرداندن استعمار
نه مسئله این نیست؛ مسئله این است که اینها می‌خواهند که آرامش در ایران پیدا نشود، کاری انجام گرفته نشود. وقتی آرامش نشد و کار برای مردم انجام گرفته نشد، شلوغ می‌شود. وقتی شلوغ شد، آنها به مقاصد خودشان می‌رسند؛ آنهایی که اینها را مأمور کردند برای اینکه آن کارها را بکنند به مقصد خودشان می‌رسند. والّا خانه سازی برای مستضعفین و برای مردم کارمند و کارگر و سایر مردم یک چیز بدی هست؟! یک چیزی مخالف با - مثلاً - مصلحت ملت است یا نه، این موافق مصلحت ملت است؟! این را می‌خواهند جلوگیری بکنند. یا کشاورزی؛ آیا کشاورزی برای مملکت ما یک چیزی مضرّی است که اینها می‌روند نمی‌گذارند بشود؟ یا کار کردن در کارخانه‌ها؛ راه افتادن کارخانه‌ها، این مضر است به حال ملت؟! اینها می‌خواهند آشوب کنند و دنبال این آشوب - شاید - به فکر این باشند که اگر آشوب کردند، در خارج دولتهایی که می‌خواهند.