حکومت اسلامی و حکومتهای مادی
... از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که همه ما آشنا بشویم به وظایفمان و با یک بینش واقعی اسلامی به مسائل نظر بکنیم، و از این اشتباهاتی که گاهی می‌شود احتراز کنیم و همه‌مان با هم مجتمع - همه با هم یکصدا - این نهضت را نگذاریم خاموش بشود. این را پیش ببریم تا ان شاء الله یک حکومت اسلامی که حکومت نمونه است. اسلام غیر سایر حکومتهاست. همه حکومتهای عالم - غیر حکومتهای انبیا - همه حکومتهای عالم، خوبهایشان - آنهایی که خیلی هم مردم خوبی هستند - بیش از این کار ندارند که این نظام طبیعت درست انجام بگیرد؛ دزدی نشود - عرض می‌کنم که - خرابکاری نشود، خوب شود وضع مادی. به معنویات - حکومتها - کار ندارند. به من چه که تو مهذب النفس هستی یا نیستی؟ به من چه که تو آدم صحیحی نیستی بلکه اگر پنهانی هم دزدی بکنی که هیچ کس نفهمد! او کاری ندارد. تو [ی‌] صندوقخانه شما را کاری ندارد: «بیرون نیا عربده بکش، توی خانه‌ات هر کاری می‌خواهی بکن»! فرض کن در خانه فحشا هم بکند، به حاکم چه کار دارد؟ حاکم به این کارها چه کار دارد؟ بیرون نیایید داد و قال بکنید، نظام را به هم نزنید. آن خوبهایشان اینطورند. آن بدها هم که اکثراً - یا همه - هستند، آنها هم به فکر این هستند که خودشان چه بشوند.
توجه اسلام به همه ابعاد انسان
اسلام به همه چیز کار دارد. اسلام قبل از اینکه ازدواج بکنی، نقشه آن بچه‌ای که شما می‌خواهید بعد از ازدواج آن بچه را تولید کنید، نقشه را قبل از ازدواج شما ریخته است: چه جور زنی انتخاب کن، چه جور مردی انتخاب کن، مرد چه جور باید باشد، زن چه جور باید باشد. برای این است که این انسان مثل یک نباتی می‌ماند که باید رشد بکند؛ مثل یک نفر کشاورز که وقتی تخمکاری می‌کند باید زمین را ببیند چه جور زمینی است، کود را ببیند چه جور کودی است - عرض می‌کنم - آب چه وقت لازم دارد کذا، انسان هم یک همچو موجودی است. از قبل از اینکه کشت بشود، زمینش را ملاحظه می‌کند که این‌