دیدید که اسلام بود که ما را به پیش برد؛ وحدت کلمه و توجه به اسلام بود که نهضت ما را پیروز کرد؛ از این به بعد هم اگر همین معنا محفوظ بماند، توجه به اسلام [و] وحدت کلمه، این دو کلمه رمز پیروزی شماست. توجه به اسلام، چنانچه دیدید همه می‌گفتند جمهوری اسلامی [و] وحدت کلمه، چنانکه دیدید همه می‌گفتند جمهوری اسلامی. همه با هم یک مطلب می‌گفتند، و آن یک مطلب «اسلام» بود. آنکه ما را پیروز کرد همین معنا بود، و آنچه ما را پیروز می‌کند باید همین معنا باشد.
ایجاد فساد و کارشکنی توسط گروهکها
شما دوستان من تشبث به اسلام داشته باشید و این مفسدین که می‌خواهند شما را از اسلام جدا بکنند، شما را از خدای تبارک و تعالی جدا کنند، اینها دوست نیستند؛ اینها دشمنانی هستند که به صورت دوست در بین شما می‌آیند؛ و لهذا هر جا می‌روند فساد می‌کنند. در بین کشاورزان می‌روند و نمی‌گذارند کشاورزی بشود. الآن که کشاورزی در ایران - از قراری که می‌گویند - خوب است، اینها نمی‌گذارند کشاورزان به کار خودشان ادامه بدهند و زراعت را جمع کنند. اگر اینها دلسوز کشاورز هستند، دلسوز ملت هستند، چرا نمی‌گذارند چرخ زندگی این ملت به راه بیفتد. اگر کارخانه‌ها به راه بیفتد، اگر شرکت نفت کار خودش را ادامه بدهد، اگر کشاورزان کار خودشان را ادامه بدهند، این به نفع ملت نیست که اینها کارشکنی می‌کنند؟ یا به نفع ملت هست، ولی آنها می‌خواهند آن چیزی که به نفع ملت است نگذارند راه بیفتد؟ بیدار باشید برادران من! هوشیار باشید، توجه کنید که این ریشه‌های گندیده رژیم سابق و طرفداران آن کنده بشود.
از نعمتهای بزرگ انقلاب
خداوند شما را ان شاء الله رحمت کند. رحمت خدا بر شما خانمها و بر شما برادران. من خدمتگزار همه هستم، من خدا می‌داند که برای شما دلسوزم، متأسفم. شما با صبر انقلابی قدری صبر کنید تا اینکه دولت به کار خودش ادامه بدهد، و کارها موافق میل انجام بگیرد. الآن ما، همه، آزادانه با هم صحبت می‌کنیم که در یک سال پیش ممکن نبود