خیر، همه را می‌آیند می‌گیرند می‌برند! مسئله این حرفها نیست. شما حالا برادران ما هستید، نشستیم با هم صحبت می‌کنیم. این دیگر قضیه این نیست که ما با شما دشمن باشیم یا شما با ما دشمن باشید، ما همه با هم دوست و برادر هستیم و باید ان شاء الله این بار را همه با هم به منزل برسانیم و من این مسائل را که می‌گویید می‌دانم و برای من هم ... تأسف دارد از اینکه همچو خلاف قاعده‌هایی می‌شود. ان شاء الله امیدوارم که تدریجاً جلویش گرفته بشود. و من اعلام می‌کنم راجع به این معنا که به این ترتیب نباشد. اگر خدای نخواسته معلوم شد که یک نفری هم فرض کنید یک شخصی است که کذا و کذا است، این باید روی موازین به آن کسی که فرماندهش است اطلاع بدهند و روی موازین عمل شود. من ان شاء الله این را عمل خواهم کرد. خداوند ان شاء الله شما را حفظ کند.