سخنرانی
زمان: 2 خرداد 1358 / 26 جمادی الثانی 1399
مکان: قم
موضوع: نقش دودمان پهلوی در انحطاط فکری و اخلاقی ایران - رسالت مقدس مادری
حضار: کارمندان قسمت بی‌سیم مخابرات
بسم الله الرحمن الرحیم
کارمندان مخابرات در خدمت انقلاب
من قبلاً باید از شما خانمها، خواهرها و آقایان، برادرها، که در شرکت مخابرات بودید و هستید تشکر کنم. ما در پاریس که بودیم تنها کسانی که مستقیماً به ما کمک می‌کردند - و کمک مؤثر - شماها بودید که صدای ما را به ایران و سایر جاها، تا آنجایی که می‌توانستید، می‌رساندید. و این موجب این شد که مسائلی که ما طرح می‌کردیم یا می‌نوشتیم فوراً در ایران منتشر می‌شد. و این در همان حال بود که اعتصاب بود، لکن شما به نفع نهضت عمل می‌کردید و این موجب تشکر من است. و من امیدوار هستم که خداوند به شماها توفیق و سلامت عنایت کند. و از این به بعد هم به کارهای مفید ان شاء الله کارهایی که برای مملکت و برای اسلام مفید است، شما اشتغال داشته باشید.
آن نکته‌ای که لازم است من تذکر دهم این است که یکی از بزرگترین جنایاتی که رژیم سابق به کشور ما کرد - و این روی دستوری بود که از طرف بزرگترها و از طرف اجانب می‌رسید - این بود که با اسم فریبنده، خواهرهای ما را طوری کردند که از آن معنایی که باید در آنها باشد، از آن شرافتی که طبقه نسوان دارند، از آن فضیلتی که در این قشر از امت هست، اینها را از آن فضیلت منحط کردند. نه خانمها را، برادرها هم همین طور.
مراکز فساد بیش از مراکز تعلیم و تعلم
اینها با اسمهای فریبنده [...]، از زمان رضا شاه، از همان اوایل، یعنی بعد از اینکه‌