سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (خطر گروهکها و لزوم رویارویی با آنان)
 •   سخنرانی
  زمان: 31 فروردین 1358 / 22 جمادی الاول 1399
  مکان: قم
  موضوع: خطر گروهکها و لزوم رویارویی با آنان
  حضار: هزاران نفر از اهالی و نمایندگان عشایر و پرسنل شهربانی ایلام و پشتکوه - عشایر خاوری خراسان - مرزنشینان جنت آباد تربت جام - کارگران کارخانه‌های قم - کارکنان کفش بلّا - پیشاهنگان و مربیان و فرهنگیان ورامین و قزوین و تاکستان
  بسم الله الرحمن الرحیم
  اسلام هنوز در ایران پیاده نشده است
  من از این شور و شعف شما جوانها و متدینین، در هر نقطه هستید، تشکر می‌کنم. شما با این شور و شعفْ نهضت اسلامی را به پیش راندید، و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که این شور و شعف باقی باشد و این نهضت را به آخر برسانید. شما جوانان ملت، شما اقشار ملت، به اسلام وفاداری کردید و دست اجانب را که در کشورتان سلطه داشت قطع کردید؛ و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که این ریشه‌های گندیده‌ای که از آن رژیم مانده است با دست توانای ملت و جوانان برومند ما قطع شود. ما راه را به آخر نرساندیم؛ ما تاکنون اسلام را به آنطور که هست پیاده نکردیم. تا اینجا که ما رسیدیم فقط دست چپاولگران را و دست اجانب را- تا حدودی- از کشور خودمان و از خزائن خودمان قطع کردیم و دزدهای کشور را بیرون راندیم؛ ولی توطئه‌ها باز هست، ریشه‌های فاسد باز هست؛ و باید با همت شما جوانان ملت این توطئه‌ها خنثی‌ شود و این دستهای فتنه‌انگیز قطع شود.
  وظیفه رویارویی با گروهکها و دیگر فتنه گران
  شما در هر جا که هستید، ملت ایران در هر جا که هست، در هر شهری که هست، در هر ده و قریه‌ای که هست، با کمال دقت مواظب اعمال فتنه انگیزان باشد. اینها در بین‌
 • اقشار آمدند و می‌خواهند شما و ما را باز تحت فشار و اختناق قرار دهند و اربابهای خود را بر ما مسلط کنند. ما همه مکلفیم به تکلیف الهی - اسلامی که با هم این نهضت را حفظ کنیم و این قدرت الهی را نگذاریم تشتت پیدا بکند، و دست آنهایی که می‌خواهند بین ما تفرقه بیندازند قطع کنیم. ما همه موظفیم به حَسَب احکام اسلامی، که فتنه گران را از کشور خودمان برانیم و آنها را در بین صفوف خودمان راه ندهیم. شما برادران و خواهران بیدار باشید و متوجه کیْد این اشخاص که می‌خواهند بین شما با اسمای مختلف، با بهانه‌های مختلف تشتت بیندازند، توجه ... داشته باشید که کیْد آنها را خنثی کنید.
  گروهکها و الهام پذیری از امریکا
  اینها هر روز به یک بهانه مردم را از هم جدا می‌کنند؛ هر روز با یک توطئه بین صفوف ملت تفرقه می‌اندازند. در دانشگاهها می‌روند و با بهانه‌های غیرانسانیِ به صورتْ انسانی، آنها را تجهیز می‌کنند تا برخلاف نهضت ما راهپیمایی کنند. اینها نظر سوء دارند در این مسائل، حسن نظر ندارند با اسلام، موافق نیستند با علمای اسلام، موافق نیستند با کشاورزها، موافق نیستند با کارگرها، موافق نیستند با ملت ما به هیچ وجه موافق نیستند؛ و لهذا هر چه جهات اصلاحی است می‌خواهند نگذارند انجام بگیرد. می‌خواهند نگذارند برای این ملت رفاه حاصل بشود، می‌خواهند نگذارند مملکت آرامش پیدا بکند تا اینکه دولت بتواند کارهای خودش را - کارهای اصلاحی خودش را - انجام دهد. می‌خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند، می‌خواهند ما را همیشه جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از امریکا بیاید، می‌خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا اینکه کیْد آنها را خنثی کند، می‌خواهند نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، می‌خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود. اینها کیْدهایی است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران مشغول توطئه‌اند. (1) شما باید بیدار باشید! فقط رأی به «جمهوری اسلامی» کفایت نمی‌کند؛ اینها خودشان را در رفراندم

 • همچو ضعیف دیدند، همچو وحشتزده (1) شده‌اند که به خیال توطئه‌های دقیقتر افتاده‌اند. شما باید توطئه‌های آنها را با کمال دقت ملاحظه کنید. جوانان دانشگاهی ما گول این قشر مُفْسِد و فاسد را نخورند، از حرفهای زرق و برق دار آنها گول نخورند، تحت تأثیر حرفهای به ظاهر صحیح و در واقع توطئه‌گر واقع نشوند. تمام جوانان ما موظفند که این نهضت را حفظ کنند و کیْد خائنین را خنثی کنند.
  هشدار به ملت پیرامون غائله آفرینیها
  تمام عشایر ما - از پشتکوهیها تا غیر آنها - موظفند که این نهضت را حفظ کنند. اگر خدای نخواسته خللی در این نهضت واقع بشود، آماده باشید - خدای نخواسته - برای اختناق بالاتر و برای پیوستگی بالاتر و برای زحمت و ذلت بالاتر و برای زجر جوانانمان و کشتار بیشتر جوانانمان. بیدار باشید! برادران! بیدار باشید برادران من! هوشیار باشید نگذارید یک مشت از خدا بیخبر بین شما رخنه کنند و صفوف فشرده شما را به هم بزنند، نگذارید به اسم اینکه ما با کشاورز موافقیم کشاورزی ما را به تباهی بکشند و برای امریکا بازار درست کنند، نگذارید برای اینکه بگویند ما با فرهنگ موافقیم، فرهنگ ما را استعماری قرار بدهند و نگذارند رشد بکنید، نگذارید اینها تضعیف کنند کمیته‌های اسلامی را، نگذارید اینها تضعیف کنند پاسداران انقلاب اسلامی را، نگذارید اینها تضعیف کنند ارتش اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند ژاندارمری اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند کلانتریها را و شهربانی را. اینها همه در خدمت اسلام هستند و این شیاطین می‌خواهند اینها را تضعیف کنند. من به شما ملت ایران اخطار می‌کنم که خطر در کار است و جلوگیری کنید! این شیاطین که هر روز غائله درست می‌کنند، غائله‌های آنها را خفه کنید. خداوند همه شما را سلامت و سعادت و عزت عنایت کند. خداوند دست خائنین را قطع کند. خداوند دست اجانب را از مملکتها قطع کند.